Coronaviruset

Om du tillhör riskgrupp

Om du tillhör en riskgrupp och känner oro över att befinna dig på din arbetsplats behöver du prata med din arbetsgivare. Om möjligt kan anpassningar av arbetet göras. Vid risk för allvarlig sjukdom av covid-19 kan du ha rätt till ersättning från Försäkringskassan.

Vilka tillhör riskgrupp?

På Folkhälsomyndighetens- och Socialstyrelsens webbplatser finns information om vilka som har ökad risk för allvarlig sjukdom vid smitta.

Riskgrupp för allvarlig sjukdom, Folkhälsomyndighetens webbplats, öppnas i nytt fönster

Identifiering av riskgrupper inom covid-19, slutrapport, Socialstyrelsens webbplats, öppnas i nytt fönster 

Riskgrupper ska riskbedömas på arbetet

Om du tillhör en riskgrupp och känner oro över att befinna dig på din arbetsplats behöver du prata med din arbetsgivare. Arbetsgivaren är ansvarig för att undvika smittspridning på arbetsplatsen och ohälsa hos anställda.

Personal i riskgrupp ska riskbedömas särskilt i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Se om du tillsammans med arbetsgivaren kan hitta ett sätt att minska smittrisken på arbetet och även vid resor till och från arbetet.

Om en riskbedömning av din arbetssituation inte görs kan du kontakta ditt skyddsombud som kan begära att det ska göras en riskbedömning.

Beslut om en eventuell arbetsanpassning avgörs av arbetsgivaren.

Om du och arbetsgivaren inte kan hitta en gemensam lösning kan du kontakta ditt fackliga ombud.

Riskbedöm och genomför åtgärder i din verksamhet

Ersättning från Försäkringskassan vid risk för allvarlig sjukdom

Regeringen har beslutat om tillfällig ersättning mellan 1 juli–30 september för personer i riskgrupper som riskerar att bli allvarligt sjuka av covid-19 eller närstående till riskgrupp. Information finns på Försäkringskassans webbplats.

Coronaviruset – det här gäller för dig som tillhör riskgrupp, Försäkringskassans webbplats, öppnas i nytt fönster

Om du måste avstå från arbete för att undvika att smitta en närstående, Försäkringskassans webbplats, öppnas i nytt fönster

Om du är extra utsatt på arbetet ska du ha personlig skyddsutrustning

Att arbeta nära andra människor innebär alltid en viss risk att utsättas för smitta. Smittrisken är större vid arbetsmoment som innebär att personalen kan komma i kontakt med kroppsvätskor.

Din arbetsgivare är ansvarig för att förse personal med skyddsutrustning och för att instruera och utbilda hur utrustningen ska användas säkert.

Personlig skyddsutrustning som skydd mot covid-19

Oro och rädsla i samband med det nya coronaviruset

I den här situationen känner många arbetstagare oro.

Här kan du som arbetsgivare läsa mer om vad det finns för stöd och riktlinjer i ditt arbetsmiljöarbete för att hantera situationen.

Oro och rädsla i samband med det nya coronaviruset

Hantering av oro och rädsla på arbetsplatsen

För dig som känner oro så finns det mer att läsa på Folkhälsomyndighetens sida.

Om du känner oro för det nya coronaviruset, Folkhälsomyndighetens webbplats, öppnas i nytt fönster

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2021-03-12