Coronaviruset

Om du tillhör riskgrupp

Om du tillhör en riskgrupp och känner oro över att befinna dig på din arbetsplats behöver du prata med din arbetsgivare. Om möjligt kan anpassningar av arbetet göras.

Vilka tillhör riskgrupp?

På Folkhälsomyndighetens- och Socialstyrelsens webbplatser finns information om vilka som har ökad risk för allvarlig sjukdom vid smitta.

Riskgrupp för allvarlig sjukdom, Folkhälsomyndighetens webbplats, öppnas i nytt fönster

Identifiering av riskgrupper inom covid-19, slutrapport, Socialstyrelsens webbplats, öppnas i nytt fönster 

Riskgrupper ska riskbedömas på arbetet

Om du tillhör en riskgrupp och känner oro över att befinna dig på din arbetsplats behöver du prata med din arbetsgivare. Arbetsgivaren är ansvarig för att undvika smittspridning på arbetsplatsen och ohälsa hos anställda.

Personal i riskgrupp ska riskbedömas särskilt i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Se om du tillsammans med arbetsgivaren kan hitta ett sätt att minska smittrisken på arbetet och även vid resor till och från arbetet.

Om en riskbedömning av din arbetssituation inte görs kan du kontakta ditt skyddsombud som kan begära att det ska göras en riskbedömning.

Beslut om en eventuell arbetsanpassning avgörs av arbetsgivaren.

Om du och arbetsgivaren inte kan hitta en gemensam lösning kan du kontakta ditt fackliga ombud.

Riskbedöm och genomför åtgärder i din verksamhet

Om du är extra utsatt på arbetet ska du ha personlig skyddsutrustning

Att arbeta nära andra människor innebär alltid en viss risk att utsättas för smitta. Smittrisken är större vid arbetsmoment som innebär att personalen kan komma i kontakt med kroppsvätskor.

Din arbetsgivare är ansvarig för att förse personal med skyddsutrustning och för att instruera och utbilda hur utrustningen ska användas säkert.

Personlig skyddsutrustning som skydd mot covid-19

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2022-02-09