Kontroll av vaccinationsbevis

Den 1 december 2021 börjar Folkhälsomyndighetens nya föreskrifter mot smittspridning vid offentliga tillställningar och allmänna sammankomster att gälla. Då införs också vaccinationsbevis för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus med fler än 100 deltagare.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats 

Om kontroller av vaccinationsbevis kommer att göras av arbetstagaren på arbetsplatser, så medför detta förändringar i många verksamheter. Vid förändringar i verksamheten ska arbetsgivaren bedöma om förändringarna kan innebära risker för arbetstagarna och vidta åtgärder för att förebygga riskerna. Riskbedömning och beslut om åtgärder görs i samråd med skyddsombud.

Arbetsgivaren ska också ge arbetstagarna nödvändig information och utbildning för de nya arbetsuppgifterna. Det är viktigt att arbetstagaren har tillräckliga kunskaper för att utföra arbetsuppgifterna. 

Arbetsgivaren är ansvarig för att undersöka och bedöma risker

Arbetsgivare är ansvariga för arbetsmiljön. Du som arbetsgivare ska regelbundet undersöka och bedöma riskerna på arbetsplatsen, därefter vidta åtgärder, följa upp och kontrollera åtgärderna. Riskbedömningen, inklusive beslutade åtgärder, ska vara skriftlig. Åtgärderna du vidtar, ska anpassas efter lokala förutsättningar och förhållanden på arbetsplatsen. Åtgärderna ska leda till minskade risker att utsättas för smitta och annan ohälsa på arbetsplatsen.

Riskbedömningar och åtgärder i din verksamhet

Åtgärdstrappan

Vid kontroll av vaccinationsbevis, vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus med fler än 100 deltagare, kan flera typer av risker i arbetsmiljön uppstå. Här följer några exempel:

  • Arbetstagare kan hamna i hotfulla situationer i samband med kontroll av vaccinationsbevisen. Hotfulla situationer kan uppstå, till exempel om arbetstagare behöver avvisa personer, som saknar giltigt vaccinationsbevis.

  • Arbetstagare kan utsättas för smittrisker i samband med kontroll av vaccinationsbevisen, genom nära kontakt med många olika personer.

  • Att bedöma om vaccinationsbeviset är giltigt och är utfärdat för rätt person, innebär nya krav som kan upplevas som pressande. Det behöver finnas resurser för att möta dessa nya krav. Finns det till exempel tillräckliga kunskaper och tid för att utföra arbetsuppgifterna? Är det tydligt vad arbetstagaren ska göra, om det uppstår oväntade situationer? Är det tydligt vart arbetstagare ska vända sig vid behov av stöd och hjälp?

Risker för hot och våld

Hot och våld, eller risken för att bli utsatt för hot och våld på arbetsplatsen, är ett allvarligt arbetsmiljöproblem. På dessa sidor kan du läsa om hur du planerar och genomför ett förebyggande arbete för att minska riskerna att bli utsatt för hot och våld på arbetsplatsen.

Hot och våld 

Smittrisker

Det är extra viktigt att arbetsgivaren löpande bedömer riskerna för smittspridning och ohälsa på arbetet under den pågående coronapandemin.

Huvudsakliga risker med smitta

Organisatorisk och social arbetsmiljö

Människor ska inte behöva bli sjuka på grund av ohälsosam arbetsbelastning, arbetstider eller kränkande särbehandling på jobbet.

Frågor och svar för arbetsgivare 

Frågor och svar för arbetstagare

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2021-12-01