Coronaviruset

Förebygg smittspridning i förskolan

Personal inom förskolan arbetar nära andra människor och därför finns alltid en viss risk att utsättas för smitta. Så här kan du som jobbar i förskolan förebygga smittspridning vid covid-19.
Barn sitter vid ett bord och pysslar. En vuxen står brevid och visar något.

Smittrisker i förskolan

Personal inom förskolan arbetar nära andra människor och därför finns alltid en viss risk att utsättas för smitta.

Smittrisken är större vid arbetsmoment som innebär att personalen kan komma i kontakt med kroppsvätskor, till exempel vid blöjbyten. Vid dessa arbetsmoment kan personalen därför använda skyddsutrustning, så som engångshandskar och förkläde.

I förskolan är det svårt att upprätthålla en fysisk distans till andra människor för att minska smittspridning. Därför är det viktigt att barn, vårdnadshavare och personal med symtom på covid-19 stannar hemma från förskolan.

Informera om att stanna hemma vid sjukdom

Informera vårdnadshavare att barn som är sjuka eller har symtom på covid-19 måste stanna hemma. Vårdnadshavare som är sjuka ska inte vistas på förskolan och lämning och hämtning av barn måste ske på ett smittsäkert sätt. Om föräldrar eller syskon har bekräftad covid-19 ska hela familjen stanna hemma i familjekarantän, oavsett ålder (alltså även förskolebarn). Informera även förskolepersonal att de inte ska komma till arbetet om de är sjuka eller har symtom på covid-19.

Om ett barn blir sjukt på förskolan

Eftersom barn kan bli sjuka under förskoledagen behöver arbetsgivaren och personalen förbereda hur det ska hanteras.

Åtgärder kan vara att:

 • barnet vilar utomhus i väntan på vårdnadshavare. T ex med en läsplatta.

 • barnet vilar i ett rum en bit från övriga barn och vuxna på förskolan. Rutiner behövs för städning och vädring av rummet efteråt.

 • personal i riskgrupp undviker att ta hand om barn som blivit sjuka under dagen.

 • personal använder personlig skyddsutrustning när andra åtgärder inte räcker till. Exempelvis om ett barn som insjuknat med covidsymtom behöver nära omvårdnad tills dess att vårdnadshavare hämtar. Personlig skyddsutrustning vid en sådan situation kan vara munskydd eller visir.

När kan barn vara i förskolan och när bör de vara hemma vid misstänkt covid-19, Folkhälsomyndighetens webbplats, öppnas i nytt fönster

Vad ska och kan du som rektor göra?

Som rektor har du ansvar för att undvika smittspridning och göra arbetsmiljön i förskolan så säker som möjligt.

Att regelbundet och systematiskt arbeta med arbetsmiljön blir extra viktigt under coronaviruset. Arbetsmiljöarbetet består av en kedja av viktiga aktiviteter som regleras i föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete. Denna kedja innebär att du som ansvarig chef löpande ska:

 • undersöka arbetsmiljön

 • bedöma riskerna

 • vidta åtgärder i din verksamhet

 • kontrollera att åtgärderna haft önskad verkan.

Ta hjälp av skyddombud och ha en bra dialog med personalen. Arbetet med arbetsmiljön fördelas från huvudman, som antingen är kommunen eller styrelsen för fristående förskolor, till rektor. Begär stöd från huvudman vid behov.

En särskild riskbedömning ska göras för personal som tillhör riskgrupp.

Covid-19 − om du tillhör riskgrupp

Se till att alla som berörs såsom personal, barn och vårdnadshavare känner till vilka anpassningar som förskolan gör.

Undersöka och riskbedöma arbetet vid smittrisker

När arbetstagare har arbetsmoment med smittrisk, ska arbetsgivaren, i sin undersökning och riskbedömning av arbetsförhållandena, särskilt ta hänsyn till: 

 • Vilka arbetsmoment som kan innebära smittrisk.
 • Hur smittämnen skulle kunna orsaka infektion.
 • Vilka och hur allvarliga konsekvenser det kan få för den enskilde arbetstagaren att bli utsatt för smittämnen.
 • Under hur lång tid arbetstagare riskerar att utsättas för smittämnen i arbetet.

Vidta de åtgärder som behövs för att ingen ska riskera att bli sjuk. Använd gärna åtgärdstrappan för att ta fram passande åtgärder.

Mer information om hur du som arbetsgivare gör riskbedömning och vidtar åtgärder finns här:

Smittrisker på arbetsplatsen

Covid-19 − riskbedöm och genomför åtgärder i din verksamhet

Riskbedömning − hur allvarliga är riskerna i din arbetsmiljö?

Undvik att samla för stora barngrupper och personal

Undvik samlingar med personal eller stora barngrupper i lunchmatsal, hallar eller liknande.

Finns det möjlighet för barn att sitta utomhus och äta vid fint väder, så är det bra.

Ha arbetsmöten och möten med vårdnadshavare utomhus i mindre grupper eller digitalt.

Fler tips till dig som är rektor:

 • Ge personalen tid för planering så att de kan anpassa aktiviteter för att minska smittspridning.
 • Erbjud stöd till personal som är oroliga. Anpassa arbetet för personal i riskgrupper om möjligt.
 • Se över städrutinerna och säkerställ att alla lokaler städas ordentligt och tillräckligt ofta.
 • Se över att ventilationen är bra och uppfyller kraven. Vädra lokalerna ordentligt och ofta.
 • Se till att det finns personlig skyddsutrustning som personalen kan använda när andra skyddande åtgärder inte är tillräckliga.
 • Uppmuntra till digitala föräldramöten och utvecklingssamtal.
 • Undvik att vårdnadshavare vistas inomhus i förskolans lokaler. Ha regler för var vårdnadshavare hämtar och lämnar sina barn.

Om en arbetstagare utsätts för coronaviruset

Om en arbetstagare exponeras för coronaviruset SARS-CoV-2 behöver du som arbetsgivare dokumentera och anmäla händelsen.

Om en arbetstagare utsätts för coronavirus

Vad kan du som arbetar på förskolan tänka på?

Fundera på hur du kan genomföra aktiviteter på ett sätt som minskar risker för smittspridning. Barnen kan kanske delas upp i mindre grupper eller fler moment utföras utomhus.

Prata med din chef eller ditt skyddsombud om du känner dig orolig eller tillhör en riskgrupp. Personal i riskgrupp ska riskbedömas särskilt. Ha en löpande dialog med din arbetsgivare om möjliga anpassningar i arbetet.

Fler tips till dig som är förskolelärare eller barnskötare:

 • Be om tid för att kunna planera och anpassa aktiviteter.
 • Dela upp barngrupper och öka avstånden när det är möjligt.
 • Vädra ur rummen ni vistats i ordentligt.
 • Låt barnen ha sin sovstund utomhus när det är möjligt.
 • Se till att barnen tvättar händerna ofta. Tvätta dina egna händer ofta.
 • Lär barn (och vuxna) att hosta och nysa i armvecket
 • Använd personlig skyddsutrustning när andra skyddande åtgärder inte är tillräckliga.
 • Håll digitala föräldramöten och utvecklingssamtal.

Länksamling, mer information

Mer information på av.se

Om coronaviruset och arbetsmiljö

Förebygg smittspridning i skolan

Arbetsmiljöansvar i skola och förskola

Förebyggande åtgärder mot smittrisker

Personlig skyddsutrustning som skydd mot covid-19

Om du tillhör riskgrupp

Smittspridning och ventilation

Oro och rädsla i samband med det nya coronaviruset

Arbetstagares anmälan om allvarliga brister i arbetsmiljön till Arbetsmiljöverket

Information från andra myndigheter om förskola och
covid-19

Förslag på förebyggande åtgärder i förskolan och grundskolan, Folkhälsomyndighetens webbplats

Coronaviruset och covid-19 – regler för skola och förskola, Skolverkets webbplats

Kommunens ansvar för förskola och skola vid epidemi eller pandemi, Sveriges Kommuner och Regioner, SKRs webbplats

 

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2021-05-17