Coronaviruset

Förebygg smittspridning i skolan

Skolan är både skolpersonalens och elevernas arbetsmiljö. Så här kan du som jobbar i skolan förebygga ohälsa och smittspridning.
Elev sitter vid ett bord med arbetsmaterial. En anna elev står brevid.

Personal och elever i skolan arbetar nära andra människor och därför finns alltid en viss risk att utsättas för smitta. Därför är det viktigt att aktivt arbeta med att förhindra smittspridning och skapa en hälsosam arbetsmiljö i skolan.

Vad ska och kan du som rektor göra?

Som rektor har du ansvar för att göra arbetsmiljön i skolan så säker som möjligt för lärare, elever och övrig personal.

Att regelbundet och systematiskt arbeta med arbetsmiljön blir extra viktigt under coronaviruset. Arbetsmiljöarbetet består av en kedja av viktiga aktiviteter som regleras i föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete. Denna kedja innebär att du som rektor löpande ska:

 • undersöka arbetsmiljön
 • bedöma riskerna
 • vidta åtgärder i din verksamhet
 • kontrollera att åtgärderna haft önskad verkan.

En särskild riskbedömning ska göras för

 • digital undervisning
 • personal eller elever som tillhör riskgrupp.

Ta hjälp av skyddombud och ha en bra dialog med personalen. Arbetet med arbetsmiljön fördelas från huvudman, som antingen är kommunen eller styrelsen för fristående skolor, till rektor. Begär stöd från huvudman vid behov.

Se till att alla som berörs såsom personal, elever och vårdnadshavare känner till vilka anpassningar som skolan gör.

Mer information om hur du som arbetsgivare gör riskbedömning och vidtar åtgärder finns här:

Riskbedöm och genomför åtgärder i din verksamhet

Elever omfattas av reglerna för arbetsmiljö

Elever omfattas av arbetsmiljölagstiftningen från förskoleklass och uppåt. Skolan är även deras arbetsmiljö. Elever i riskgrupp ska riskbedömas särskilt och om möjligt få anpassningar i undervisningen.

Vårdnadshavare har rätt att ta del av riskbedömningar som berör deras barn eller barnets arbetsmiljö.

Informera om att stanna hemma vid sjukdom

Informera vårdnadshavare att barn som är sjuka eller har symtom på covid-19 måste stanna hemma och inte komma till skolan förrän de är friska. Informera även skolpersonal att de inte ska komma till arbetet om de är sjuka eller har symtom på covid-19.

Undvik att samla elever och personal

Undvik samlingar med personal eller stora barngrupper i lunchmatsal, lunchrum eller aula.

Planera skollunchen så att alla inte sitter i matsalen samtidigt och undvik köer vid matbespisning. Finns det möjlighet för barn att sitta utomhus och äta vid fint väder, så är det bra.

Ha möten utomhus i mindre grupper eller digitalt.

Fler tips till dig som är rektor:

 • Ge personalen tid för planering så att de kan anpassa lektioner och aktiviteter för att minska smittspridning.
 • Erbjud stöd till personal som är oroliga. Anpassa arbetet för personal i riskgrupper om möjligt.
 • Säkerställ att alla lokaler städas ordentligt. Rengör beröringsytor såsom handtag, tangentbord eller läsplattor ofta.
 • Se över att ventilationen är bra och uppfyller kraven. Vädra klassrum och andra lokaler ordentligt och ofta.
 • Se till att det finns tvål, pappershanddukar och handsprit.
 • Uppmuntra till digitala föräldramöten och utvecklingssamtal.
 • Undvik att vårdnadshavare vistas inomhus i skolans lokaler.

Vad kan du som lärare tänka på?

Fundera på hur du kan genomföra lektioner och aktiviteter på ett sätt som minskar risker för smittspridning. Eleverna kan kanske delas upp i mindre grupper eller vissa arbetsmoment utföras utomhus.

Prata med din skolledare eller skyddsombud om du känner dig orolig eller tillhör en riskgrupp. Personal i riskgrupp ska riskbedömas särskilt och om möjligt få anpassningar i arbetet. Ha en löpande dialog med din arbetsgivare.

Informera eleverna om viruset och om de åtgärder skolan bestämt för att minska risken för smittspridning.

Fler tips till dig som är lärare:

 • Be om tid för att kunna planera och anpassa lektioner och aktiviteter.
 • Öka avståndet mellan sittplatser i klassrum om möjligt.
 • Vädra ur klassrummet ordentligt mellan lektionerna.
 • Uppmana och påminn eleverna att tvätta händerna.
 • Undvik att låta många elever använda samma utrustning som till exempel läsplattor eller tangentbord.
 • Placera ut handsprit där det inte finns tillgång till tvål och vatten.
 • Håll digitala föräldramöten och utvecklingssamtal.

Mer information på av.se

Om coronaviruset och arbetsmiljö

Förebygg smittspridning i förskolan

Arbetsmiljöansvar i skolan

Förebyggande åtgärder mot smittrisker

Luft och ventilation i inomhusmiljö

Oro och rädsla i samband med det nya coronaviruset

Arbetstagares anmälan om allvarliga brister i arbetsmiljön till Arbetsmiljöverket

Information från andra myndigheter om skola och
covid-19

Coronaviruset och covid-19 – regler för skola och förskola, Skolverkets webbplatsAtt tänka på inför skolstarten, Specialpedagogiska skolmyndighetens webbplats

Frågor och svar om skolan och covid-19, Skolinspektionens webbplats

Information till förskola, skola och gymnasier om covid-19, Folkhälsomyndighetens webbplats

Förslag på förebyggande åtgärder i förskolan och grundskolan, Folkhälsomyndighetens webbplats

Förslag på förebyggande åtgärder i gymnasieskolan, Folkhälsomyndighetens webbplats

Kommunens ansvar för förskola och skola vid epidemi eller pandemi, Sveriges Kommuner och Regioner, SKRs webbplats

 

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2020-11-23