Coronaviruset och arbetsmiljön

Det är extra viktigt att arbetsgivaren löpande bedömer riskerna för smittspridning och ohälsa på arbetet under den pågående coronapandemin. I verksamheter där risk för smitta finns kan arbetssätt och rutiner behöva ändras. Det är även viktigt att se över behoven av personlig skyddsutrustning.

Begrepp - corona och covid-19

I slutet av 2019 upptäcktes ett nytt coronavirus i Kina som kan smitta människor. Själva viruset har fått namnet SARS-CoV-2 (SARS-coronavirus-2). Sjukdomen som det nya viruset ger upphov till kallas covid-19. Covid-19 står för coronavirus disease 2019. 

Arbetsgivaren har ansvaret för arbetsmiljön

Arbetsgivaren ska undersöka och förebygga arbetsmiljörisker så att anställda kan arbeta säkert. I den rådande coronapandemin innebär arbetsgivarens ansvar, bland annat, att minska riskerna för smittspridning och ohälsa på arbetet samt att se till att det finns tillräckligt med skyddsutrustning och att den utrustning som används är säker.

Riskbedöm och genomför åtgärder i din verksamhet

Personlig skyddsutrustning som skydd mot covid-19

Vi arbetar för att minimera risker i arbetet

Arbetsmiljöverket är den myndighet som ska se till att arbetsmiljölagen följs. Det gör vi genom regler, tillsyn och kommunikationsinsatser. Ingen ska bli sjuk, skadas eller dö av jobbet.

Coronaviruset har riskklass 3

Arbetsmiljöverket stödjer Folkhälsomyndighetens bedömning om att hantera det nya coronaviruset SARS-CoV-2 som riskklass 3. Riskklass 3 omfattar smittämnen som kan ge upphov till sjukdomar med allvarliga konsekvenser och där möjligheter att bota eller förebygga är begränsade, eller så är sjukdomen mycket smittsam.

Riskklasser och klassificering av smittämnen

Undvik smittspridning på arbetsplatsen

Du kan förebygga smittspridning på jobbet genom att:

  • hålla avstånd till kollegor
  • god ventilation och vädring
  • noggrann städning.

Smittrisker på arbetsplatsen

Om du tillhör riskgrupp

Om du tillhör en riskgrupp och känner oro över att befinna dig på din arbetsplats behöver du prata med din arbetsgivare. Om möjligt kan anpassningar av arbetet göras. Vid risk för allvarlig sjukdom orsakad av covid-19 kan du ha rätt till ersättning från Försäkringskassan.

Om du tillhör riskgrupp

Oro och rädsla

Många arbetsgivare vill ha stöd och riktlinjer för hur de ska agera på arbetsplatsen och i sitt arbetsmiljöarbete.

Till sidorna om oro

Arbete från hemmet

En bra arbetssituation vid hemarbete kräver ett gott samarbete mellan chef och medarbetare. Här hittar du information om vad som gäller och tips på hur du får arbetet hemifrån att fungera bra.

Arbetsmiljön vid hemarbete

Smittrisker i skolan

Skolan är både skolpersonalens och elevernas arbetsmiljö. Förebygg ohälsa och smittspridning i skolan.

Förebyggande arbete i skolan

Praktik för unga under pandemin

Både skola och praktikplats har ansvar för elevens arbetsmiljö. Under pandemin är det viktigt att smittriskerna på elevens praktikplats bedöms.

Praktik för unga

Om du vill veta mer

Du kan ringa vår Svarstjänst på 010–730 90 00 om du har fler frågor om smittrisker i din arbetsmiljö.

Du kan ringa det nationella informationsnumret 113 13 för att få svar på dina frågor om covid-19.

Andra aktörer

Du kan följa utvecklingen av covid-19 på Folkhälsomyndighetens eller Krisinformations webbplatser:

Frågor och svar på Folkhälsomyndighetens webbplats, öppnas i nytt fönster

Krisinformations webbplats, öppnas i nytt fönster

Länksamling till andra myndigheters information om viruset, krisinformations webbplats, öppnas i nytt fönster

Arbetsmiljön och nya coronaviruset, Prevents webbplats, öppnas i nytt fönster

Arbetsmiljöverkets pressmeddelanden och nyheter om coronaviruset

Förbjudet att återanvända engångsvisir som personlig skyddsutrustning (23 september 2020)

Gravida och covid-19 på arbetsplatsen – försiktighetsprincipen ska råda (18 september 2020)

Felaktig information om Arbetsmiljöverket i medierna (13 juli 2020)

Endast ce-märkt eller personlig skyddsutrustning med tillfälligt tillstånd ska användas (8 juli 2020)

Fler kan använda personlig skyddsutrustning med tillfälliga tillstånd (29 juni 2020)

Arbetsmiljöverket inspekterar smittrisker (24 juni 2020)

Arbetsmiljöverket inspekterar på distans (22 juni 2020)

Vi överklagar Serafen-ärendet (16 juni 2020)

Arbetsmiljöverket granskar skyddsutrustning i vård och äldreomsorg (10 juni 2020)

Personlig skyddsutrustning ska vara testad och säker (29 maj 2020)

Beslut gällande Uppsala gamla buss (28 maj 2020)

Undersök och bedöm riskerna med corona i verksamheten (14 maj 2020)

Alltfler anmäler allvarliga corona-händelser i arbetet (8 maj 2020)

Äldreomsorgens personal ska ha rätt skydd – vi har inte backat (30 april 2020)

Skydd mot smitta inom vård och omsorg (11 april 2020)

Beslut om personlig skyddsutrustning inom omsorgen inte generellt (9 april 2020)

Arbetsmiljöverket kan nu godkänna skyddsutrustning (7 april 2020)

Ändringsföreskrift om sjukdomen covid-19 (7 april 2020)

Arbetsmiljöverket ställer om under coronakrisen (25 mars 2020)

Tillåtet att använda skyddsmask 90 vid pandemi covid-19 (18 mars 2020)

Undantag för skyddsmask 90 förväntas under veckan (17 mars 2020)

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2022-01-05