Coronaviruset och arbetsmiljön

Det är viktigt att arbetsgivaren löpande bedömer riskerna för smittspridning och ohälsa på arbetet. I verksamheter där risk för smitta finns kan arbetssätt och rutiner behöva ändras. Arbetsgivaren behöver även se över behovet av personlig skyddsutrustning.

Begrepp - corona och covid-19

I slutet av 2019 upptäcktes ett nytt coronavirus i Kina som kan smitta människor. Själva viruset har fått namnet SARS-CoV-2 (SARS-coronavirus-2). Sjukdomen som det nya viruset ger upphov till kallas covid-19. Covid-19 står för coronavirus disease 2019. 

Arbetsgivaren har ansvaret för arbetsmiljön

Arbetsgivaren ska undersöka och förebygga arbetsmiljörisker så att anställda kan arbeta säkert. I den rådande coronapandemin innebär arbetsgivarens ansvar, bland annat, att minska riskerna för smittspridning och ohälsa på arbetet samt att se till att det finns tillräckligt med skyddsutrustning och att den utrustning som används är säker.

Riskbedöm och genomför åtgärder i din verksamhet

Personlig skyddsutrustning som skydd mot covid-19

Vi arbetar för att minimera risker i arbetet

Arbetsmiljöverket är den myndighet som ska se till att arbetsmiljölagen följs. Det gör vi genom regler, tillsyn och kommunikationsinsatser. Ingen ska bli sjuk, skadas eller dö av jobbet.

Coronaviruset har riskklass 3

Riskklass 3 omfattar smittämnen som kan ge upphov till sjukdomar med allvarliga konsekvenser och där möjligheter att bota eller förebygga är begränsade, eller så är sjukdomen mycket smittsam.

Riskklasser och klassificiering av smittämnen

Undvik smittspridning på arbetsplatsen

Du kan förebygga smittspridning på jobbet genom att:

  • hålla avstånd till kollegor
  • god handhygien
  • god ventilation och vädring
  • noggrann städning.

Smittrisker på arbetsplatsen

Om du tillhör riskgrupp

Om du tillhör en riskgrupp och känner oro över att befinna dig på din arbetsplats behöver du prata med din arbetsgivare. Om möjligt kan anpassningar av arbetet göras. 

Om du tillhör riskgrupp

Smittrisker i skolan

Skolan är både skolpersonalens och elevernas arbetsmiljö. Förebygg ohälsa och smittspridning i skolan.

Förebyggande arbete i skolan

Praktik för unga under pandemin

Både skola och praktikplats har ansvar för elevens arbetsmiljö. Under pandemin är det viktigt att smittriskerna på elevens praktikplats bedöms.

Praktik för unga

Om du vill veta mer

Du kan ringa vår Svarstjänst på 010–730 90 00 om du har fler frågor om smittrisker i din arbetsmiljö.

Du kan ringa det nationella informationsnumret 113 13 för att få svar på dina frågor om covid-19.

Andra aktörer

Du kan följa utvecklingen av covid-19 på Folkhälsomyndighetens eller Krisinformations webbplatser:

Frågor och svar på Folkhälsomyndighetens webbplats, öppnas i nytt fönster

Krisinformations webbplats, öppnas i nytt fönster

 

 

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2022-08-09