Frågor och svar om stress

Jag känner mig så stressad på jobbet. Vad ska jag göra?

I första hand bör du ta kontakt med din närmaste chef. Det är då bra att framföra om det är några särskilda förhållanden på arbetet som du reagerar på och om det är fler som upplever samma sak som du. Du kan även lyfta frågan som en arbetsmiljöfråga exempelvis på ett arbetsplatsmöte. Du kan också ta kontakt med ditt skyddsombud och berätta om din situation. Skyddsombudet kan då ta upp det som en arbetsmiljöfråga med chefen.

Skyddsombud och arbetsmiljöombud

Arbeta med arbetsmiljön

Vilket ansvar har arbetsgivaren när det gäller att ta hänsyn till att jag varit sjukskriven på grund av stress?

Arbetsgivaren ska bedriva ett förebyggande arbete mot arbetsrelaterad stress så att inte någon drabbas av ohälsa. I det ingår att i förebyggande syfte vidta särskilda åtgärder för att anpassa arbetet till enskilda arbetstagares förutsättningar. I din situation är det viktigt att komma fram till om det behövs några åtgärder så att du inte riskerar att återigen drabbas av ohälsa. Läs mer på ämnessidan om arbetsanpassning och rehabilitering.

Arbetsanpassning och rehabilitering

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2018-05-09