Psykiska aspekter på tillgänglighet

Psykisk ohälsa kan vara av mycket olika karaktär. Det kan handla om naturliga livskriser på grund av skilsmässa, nära anhörigs sjukdom eller död.

En man som utför bildskärmsarbete täcker ansiktet med händerna

Andra exempel kan vara utmattningstillstånd, ätstörningar, depression eller ångesttillstånd. Egen sjukdom eller skada med långvarig smärtproblematik är ett annat exempel som också kan leda till psykisk ohälsa.

För den enskilde kan det handla om symptom som oro, ångest, nedstämdhet, svårigheter att planera sin tid, koncentrera sig, kommunicera, hantera stress eller sociala relationer. Dialog kring arbetssituationen, flexibilitet kring arbetstider, minskad arbetsbörda, förändrade arbetsuppgifter, återkoppling är exempel på åtgärder som kan underlätta.

Då chefen ofta står i daglig kontakt med de anställda har hen möjligheter att tidigt identifiera och hantera problem på arbetsplatsen innan de utmynnar i sjukfrånvaro och sjukskrivning. Det är viktigt att chefen aktivt värnar om personalens psykiska hälsa och motverkar fördomar. 

Publikationer och handledningar inom psykisk ohälsa

Riksförbundet Hjärnkoll - ett samarbete mellan organisationer i NSPH (Nationell samverkan för psykisk hälsa) har tagit fram flera publikationer och information om psykisk ohälsa.

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2015-07-10