Företagshälsovård som resurs

Företagshälsovård finns också som resurs. De erbjuder rådgivning och stöd för chefer, HR och medarbetare i frågor om coronakrisen och covid-19. De kan till exempel stötta vid riskbedömningar, leda samtal på gruppnivå och hjälpa till att hantera och prata om personalens oro och rädsla.

För att undvika resande kan de flesta, under coronakrisen, leverera flera tjänster genom onlinebesök eller telefon som alternativ till fysiska besök.

Vad de kan erbjuda kan variera men några av de resurser som de kan ha är:

 • Telefonrådgivning
  Stöd för chefer och HR genom sina företagssköterskor och företagsläkare. Det kan handla om rådgivning om coronaviruset, exempelvis distansarbete, ersättningar och medicinsk vägledning.
 • Stödsamtal
  Omhändertagande av chefer och medarbetare från beteendevetare eller psykolog av oro och reaktioner kopplade till coronakrisen, exempelvis varsel, privatekonomi och om den egna eller familjens hälsa.
 • Chefshandledning
  Organisationskonsulter kan handleda chefer i frågor som att leda på distans, leda i kris, organisera arbetet, stilla oro i arbetsgruppen vid permitteringar och övrig kommunikation som kan vara viktigt i rådande situation. 
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete
  Här på vår webbplats, av.se, finns det mer information om vad som kan vara viktigt att tänka på i det systematiska arbetsmiljöarbetet med att förebygga de risker coronaviruset ger upphov till. Företagshälsovården kan också hjälpa till får du svar på frågor kring riskbedömning enligt föreskriften 2018:4, Smittrisker.
 • Krisstöd och krisberedskap
  Kontakt med krisspecialister och rådgivning om krissituationer och stabiliserande insatser.

Företagshälsovården behövs för jobbet (ADI 543), broschyr, öppnas i nytt fönster

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2020-05-12