Frågor och svar om kränkande särbehandling och mobbning

Vanliga frågor

Jag mår dåligt och har varit mobbad eller kränkt på min arbetsplats länge. Vad ska jag göra?

Det vanligaste är att ta kontakt med sin närmaste chef. Enligt arbetsmiljöreglerna är din arbetsgivare skyldig att förebygga och hantera kränkande särbehandling. Alla chefer och arbetsledare ska ha kunskaper för att förebygga och hantera detta. Den som drabbats ska snabbt få hjälp och stöd.

Vad ska jag göra om min chef inte lyssnar på mig?

Om du inte känner att du kan vända dig till någon av dina chefer, eller om dina chefer inte följer reglerna så kan du ta kontakt med ditt skyddsombud. Tillsammans med ditt skyddsombud kan du sedan komma överens om hur ni ska gå vidare. Det kan också vara en fråga för de fackförbund som finns på arbetsplatsen.

Jag är utsatt för sexuella trakasserier/diskriminering på min arbetsplats. Vad ska jag göra?

Du kan göra en anmälan till Diskrimineringsombudsmannen (DO). Arbetsgivaren har också ett antal skyldigheter enligt arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4). Arbetsgivaren ska bland annat snabbt ge utsatta hjälp och stöd.

Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4), föreskrifter

Jag är utsatt för kränkningar och skulle vilja ha ett officiellt uttalande av er i frågan. Hur ska jag göra?

Det kan vi tyvärr inte ge, eftersom vi inte utreder fall av kränkande särbehandling. 

Är arbetsgivaren skyldig att anmäla sjukskrivningar på grund av kränkningar och mobbning till Arbetsmiljöverket eller Försäkringskassan?

Ja, arbetsgivaren ska anmäla detta som en arbetssjukdom på www.anmalaarbetsskada.se. Anmälan går då till Försäkringskassan.

Anmäl arbetsskadas webbplats, öppnas i nytt fönster  

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2017-02-23