Frågor och svar om kränkande särbehandling och mobbning

Jag mår dåligt och har varit mobbad eller kränkt på min arbetsplats länge. Vad ska jag göra? 

I första hand bör du ta kontakt med den som du upplever utsätter dig för mobbning. Du bör då tydligt tala om för personen att du vill att han eller hon ska upphöra med de handlingar som du tagit illa vid dig av. Om du inte förmår det bör du ta kontakt med din närmaste chef. Om du inte känner att du kan vända dig till chefen kan du ta kontakt med ditt skyddsombud. Tillsammans med ditt skyddsombud kan du sedan komma överens om hur ni ska gå vidare. För att anmäla mobbning och kränkande särbehandling till Arbetsmiljöverket bör du vända dig till ditt skyddsombud som kan göra anmälan. Det kan också vara en fråga för de fackförbund som finns på arbetsplatsen. Om du snabbt behöver tala med någon om hur du mår så rekommenderar vi att du vänder dig till företagshälsovården eller vårdcentralen.

Jag är utsatt för sexuella trakasserier/diskriminering på min arbetsplats. Vad ska jag göra?

Du kan göra en anmälan till Diskrimineringsombudsmannen (DO). Arbetsgivaren har också ett antal skyldigheter enligt arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4). Arbetsgivaren ska bland annat snabbt ge utsatta hjälp och stöd.

Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4), föreskrifter

Jag är utsatt för kränkningar och skulle vilja ha ett officiellt uttalande av er i frågan. Hur ska jag göra?

Det kan vi tyvärr inte ge, eftersom vi inte utreder fall av kränkande särbehandling. 

Är arbetsgivaren skyldig att anmäla sjukskrivningar på grund av kränkningar och mobbning till Arbetsmiljöverket eller Försäkringskassan?

Ja, arbetsgivaren ska anmäla detta som en arbetssjukdom på www.anmalaarbetsskada.se. Anmälan går då till Försäkringskassan.

Anmäl arbetsskadas webbplats, öppnas i nytt fönster  

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2017-02-23