Medicinska kontroller enligt AFS 2019:3

Medicinska kontroller finns på ett antal områden i arbetslivet. Nya från och med 1 november 2019 är bland andra handintensivt arbete och arbete med kvicksilver.

Läs mer i föreskrifterna om medicinska kontroller i arbetslivet.

Föreskrifterna om medicinska kontroller i arbetslivet

Vibrationer

Läs mer om vibrationer.

Läs mer i vägledningen om vem som omfattas av reglerna.

Vem som omfattas av reglerna, pdf, öppnas i nytt fönster

Läs mer om hälsoaspekter kring vibrationer i vägledningen.

Hälsoaspekter kring vibrationer, pdf, öppnas i nytt fönster

I bilaga 1 i föreskrifterna om medicinska kontroller i arbetslivet framgår vad som ingår i den medicinska kontrollen.

Föreskrifterna om medicinska kontroller i arbetslivet

Länk till föreskrifterna om vibrationer.

Föreskrifterna om vibrationer

Handintensivt arbete

Läs mer om arbetsställning och belastning - ergonomi.

Arbetsställning och belastning - ergonomi

Läs mer i vägledningen om vem som omfattas av reglerna.

Vem som omfattas av reglerna, pdf, öppnas i nytt fönster

Läs mer om hälsoaspekter kring handintensivt arbete i vägledningen.

Hälsoaspekter kring handintensivt arbete, pdf, öppnas i nytt fönster

I bilaga 2 i föreskrifterna om medicinska kontroller i arbetslivet framgår vad som ingår i den medicinska kontrollen.

Föreskrifterna om medicinska kontroller i arbetslivet

Länk till föreskrifterna om belastningsergonomi.

Föreskrifterna om belastningsergonomi

Nattarbete

Läs mer om arbetstidslagen.

Arbetstidslagen, riksdagens webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs mer i vägledningen om vem som omfattas av reglerna.

Vem som omfattas av reglerna, pdf, öppnas i nytt fönster

Läs mer om hälsoaspekter kring nattarbete i vägledningen.

Hälsoaspekter kring nattarbete, pdf, öppnas i nytt fönster

I bilaga 3 i föreskrifterna om medicinska kontroller i arbetslivet framgår vad som ingår i den medicinska kontrollen.

Föreskrifterna om medicinska kontroller i arbetslivet

Allergiframkallande kemiska produkter

Läs mer om kemiska risker och luftföroreningar.

Kemiska risker och luftföroreningar

  • epoxiplastkomponenter
  • formaldehydhartser
  • metakrylater
  • akrylater

Läs mer i vägledningen om vem som omfattas av reglerna.

Vem som omfattas av reglerna, pdf, öppnas i nytt fönster

Läs mer om hälsoaspekter kring epoxiplastkomponenter, formaldehydhartser, metakrylater och akrylater i vägledningen.

Hälsoaspekter kring allergiframkallande produkter, pdf, öppnas i nytt fönster

I bilaga 4 i föreskrifterna om medicinska kontroller i arbetslivet framgår vad som ingår i den medicinska kontrollen.

Föreskrifterna om medicinska kontroller i arbetslivet

  • diisocyanater,
  • organiska syraanhydrider
  • etyl-2-cyanoakrylat eller metyl-2-cyanokarylat
  • Isocyanater som kommer ut i luften vid uppvärmning

Läs mer i vägledningen om vem som omfattas av reglerna.

Vem som omfattas av reglerna, pdf, öppnas i nytt fönster

Läs mer om hälsoaspekter kring diisocyanater, organiska syraanhydrider, etyl-2-cyanokarylat, metyl-2-cyanokrylat och isocyanater som frisätts vid uppvärmning i vägledningen.

Hälsoaspekter kring allergiframkallande produkter, pdf, öppnas i nytt fönster

bilaga 5 i föreskrifterna om medicinska kontroller i arbetslivet framgår vad som ingår i den medicinska kontrollen.

Föreskrifterna om medicinska kontroller i arbetslivet

Länk till föreskrifterna om kemiska arbetsmiljörisker.

Föreskrifterna om kemiska arbetsmiljörisker

Fibrosframkallande damm

Asbest

Läs mer om asbest.

Asbest

Läs mer i vägledningen om vem som omfattas av reglerna.

Vem som omfattas av reglerna, pdf, öppnas i nytt fönster

Läs mer om hälsoaspekter kring asbest i vägledningen.

Hälsoaspekter kring asbest, pdf, öppnas i nytt fönster

I bilaga 6 i föreskrifterna om medicinska kontroller i arbetslivet framgår vad som ingår i den medicinska kontrollen.

Föreskrifterna om medicinska kontroller i arbetslivet

Länk till föreskrifterna om asbest.

Föreskrifterna om asbest

Vissa syntetiska oorganiska fibrer

Läs mer i vägledningen om vem som omfattas av reglerna.

Vem som omfattas av reglerna, pdf, öppnas i nytt fönster

Läs mer om hälsoaspekter kring syntetiska oorganiska fibrer i vägledningen.

Hälsoaspekter kring vissa syntetiska oorganiska fibrer, pdf, öppnas i nytt fönster

I bilaga 6 i föreskrifterna om medicinska kontroller i arbetslivet framgår vad som ingår i den medicinska kontrollen.

Föreskrifterna om medicinska kontroller i arbetslivet

Länk till föreskrifterna om syntetiska oorganiska fibrer.

Föreskrifterna om syntetiska oorganiska fibrer

Kvarts

Läs mer om kvarts – stendamm.

Kvarts – stendamm

Läs mer i vägledningen om vem som omfattas av reglerna.

Vem som omfattas av reglerna, pdf, öppnas i nytt fönster

Läs mer om hälsoaspekter kring kvarts i vägledningen.

Hälsoaspekter kring kvarts, pdf, öppnas i nytt fönster

I bilaga 6 i föreskrifterna om medicinska kontroller i arbetslivet framgår vad som ingår i den medicinska kontrollen.

Föreskrifterna om medicinska kontroller i arbetslivet

Länk till föreskrifterna om kvarts – stendamm.

Föreskrifterna om kvarts – stendamm

Metaller

Bly

Läs mer i vägledningen om vem som omfattas av reglerna.

Vem som omfattas av reglerna, pdf, öppnas i nytt fönster

Läs mer om hälsoaspekter kring bly i vägledningen.

Hälsoaspekter kring bly, pdf, öppnas i nytt fönster

I bilaga 7 i föreskrifterna om medicinska kontroller i arbetslivet framgår vad som ingår i den medicinska kontrollen.

Föreskrifterna om medicinska kontroller i arbetslivet

Läs mer om biologiska exponeringskontroller.

Biologiska exponeringskontroller

Kadmium

Läs mer i vägledningen om vem som omfattas av reglerna.

Vem som omfattas av reglerna, pdf, öppnas i nytt fönster

Läs mer om hälsoaspekter kring kadmium i vägledningen.

Hälsoaspekter kring kadmium, pdf, öppnas i nytt fönster

I bilaga 8 i föreskrifterna om medicinska kontroller i arbetslivet framgår vad som ingår i den medicinska kontrollen.

Föreskrifterna om medicinska kontroller i arbetslivet

Läs mer om biologiska exponeringskontroller.

Biologiska exponeringskontroller

Kvicksilver

Läs mer i vägledningen om vem som omfattas av reglerna.

Vem som omfattas av reglerna, pdf, öppnas i nytt fönster

Läs mer om hälsoaspekter kring kvicksilver i vägledningen.

Hälsoaspekter kring kvicksilver, pdf, öppnas i nytt fönster

I bilaga 9 i föreskrifterna om medicinska kontroller i arbetslivet framgår vad som ingår i den medicinska kontrollen.

Föreskrifterna om medicinska kontroller i arbetslivet

Läs mer om biologiska exponeringskontroller.

Biologiska exponeringskontroller

Stor fysisk ansträngning

Klättring med stor nivåskillnad

Läs mer i vägledningen om vem som omfattas av reglerna.

Vem som omfattas av reglerna, pdf, öppnas i nytt fönster

Läs mer om hälsoaspekter kring klättring med stor nivåskillnad i vägledningen.

Hälsoaspekter kring klättring med stor nivåskillnad, pdf, öppnas i nytt fönster

I bilaga 10 i föreskrifterna om medicinska kontroller i arbetslivet framgår vad som ingår i den medicinska kontrollen.

Föreskrifterna om medicinska kontroller i arbetslivet

Länk till föreskrifterna om mast- och stolparbete.

Föreskrifterna om mast- och stolparbete

Rök- eller kemdykning

Läs mer i vägledningen om vem som omfattas av reglerna.

Vem som omfattas av reglerna, pdf, öppnas i nytt fönster

Läs mer om hälsoaspekter kring rök- och kemdykning i vägledningen.

Hälsoaspekter kring rök- och kemdykning, pdf, öppnas i nytt fönster

I bilaga 11 i föreskrifterna om medicinska kontroller i arbetslivet framgår vad som ingår i den medicinska kontrollen.

Föreskrifterna om medicinska kontroller i arbetslivet

Länk till föreskrifterna om rök- och kemdykning.

Föreskrifterna om rök- och kemdykning

Dykeriarbete

Läs mer om dykeriarbete.

Dykeriarbete

Läs mer i vägledningen om vem som omfattas av reglerna.

Vem som omfattas av reglerna, pdf, öppnas i nytt fönster

Läs mer om hälsoaspekter kring dykeriarbete i vägledningen.

Hälsoaspekter kring dykeriarbete, pdf, öppnas i nytt fönster

I bilaga 12 i föreskrifterna om medicinska kontroller i arbetslivet framgår vad som ingår i den medicinska kontrollen.

Föreskrifterna om medicinska kontroller i arbetslivet

Länk till föreskrifterna om dykeriarbete.

Föreskrifterna om dykeriarbete

Andra arbeten

Läs mer i vägledningen om vem som omfattas av reglerna.

Vem som omfattas av reglerna, pdf, öppnas i nytt fönster

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2022-09-08