Processer som bildar luftföroreningar - 8 §

Vid de flesta processer som innebär stark upphettning bildas luftföroreningar som är farliga att inandas och skyddsåtgärder är normalt nödvändiga. Avgaser från förbränningsmotorer är ett exempel. Några exempel om det är rökemissioner från olika svetsning- och skärningsmetoder, lödning, processmetallurgi och avgaser från förbränningsmotorer.

 

Svetsning

Vid svetsning bildas metallrök, koloxid, nitrösa gaser och ozon. Processventilation behövs därför vid svetsning inomhus. Se Arbetsmiljöverkets föreskrifter om Arbetsplatsens utformning, AFS 2009:02, 25 §.

Arbetsplatsens utformning (AFS 2009:2), föreskrifter

Upphettning av härdplast

Måttlig upphettning av vissa plaster kan bilda isocyanater som vid inandning kan ge astmasymtom. Vid kraftigare upphettning bildas andra farliga ämnen.

Upphettning av kroppsvävnad

Då kroppsvävnad utsätts för stark upphettning med elektricitet  (diatermi) eller laserstrålning (laserkirurgi) bildas rök som man inte bör andas in. 

Webbplats om svetsning

webbplatsen svetsa rätt - en person svetsar

Svetsa rätt är en oberoende webbplats från IVL (Svenska Miljöinstitutet) som ger tips, råd och kunskap om svetsning. Arbetsmiljöverket har medverkat i framtagningen och granskningen av innehållet.

Svetsa rätt, webbplats, öppnas i nytt fönster

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

För att vi ska kunna besvara dina kommentarer behöver du uppge en e-postadress. 

Har du en fråga, vill anmäla missförhållanden på en arbetsplats eller ge oss tips om arbetsplatser där arbetsmiljön inte är bra? Kontakta oss via vårt kontaktformulär.

Kontaktformulär

Senast uppdaterad 2017-10-13