Ytterligare krav för vissa allergener (37 e-g §§)

Utbildning och läkarundersökning

Krav på utbildning och läkarundersökning gäller endast för utpekade ämnesgrupper och processer.

För produkter som inte ska följa CLP-förordningen gäller inte kraven. Det gäller till exempel för tandvård och nageluppbyggnad. De allmänna kraven om riskbedömning och information gäller och det är viktigt att förbyggande åtgärder vidtas

Utbildningskrav - 37 e §

Utbildning krävs för de som leder arbetet eller sysselsätts i ett arbete där de kan exponeras för följande kemiska produkter om de är märkta med H317 eller H334 på grund av innehåll av:

 • Diisocyanater.
 • Epoxiplastkomponenter.
 • Organiska syraanhydrider.
 • Formaldehydhartser.
 • Metakrylater.
 • Akrylater.

Utbildning krävs även vid:

 • Arbete som innebär termisk nedbrytning som frisätter isocyanater.
 • Arbete med processer som frisätter formaldehyd.

Arbete med nedanstående ämnen som pågår längre än 30 minuter per vecka omfattas också av krav på utbildning:

 • Etyl-2-cyanoakrylat.
 • Metyl-2-cyanoakrylat.

Utbildningen ska styrkas med ett intyg - sanktionsavgift

Den arbetsgivare som inte kan uppvisa giltigt utbildningsintyg (får inte vara äldre än 5 år) för de arbetstagare som leder eller sysselsätts i arbete med de kemiska produkter och processer som omfattas, se ovan, ska betala sanktionsavgift på 10 000 kr per arbetstagare.

Utbildningsintygen kan förvaras på olika sätt, i pappersform eller vara elektroniskt tillgängliga. Det ska framgå vilka som genomgått utbildning, datum för utbildningens genomförande och vad utbildningen innehöll. De som tidigare har genomgått utbildning behöver genomgå en ny utbildning som uppdaterar kunskaperna, om det är mer än fem år sedan utbildningstillfället. Utbildningsintyg ska kunna visas upp vid en inspektion annars kan det leda till sanktionsavgift.

För arbetstagare som inte arbetar på ett fast arbetsställe kan t.ex. ett inplastat utbildningsintyg, i storlek som ett körkort, som innehåller kortfattad information enligt ovan användas. Detta kort kan man ha i plånbok eller dyl. En mer utförlig information ska kunna tas fram vid behov.

Vad händer om arbetstagaren har förlorat sitt utbildningsintyg?

För att arbetsgivaren ska kunna visa att en arbetstagare har genomgått utbildning så har många företag ordnat detta genom att ha en elektronisk lista med alla arbetstagare som genomgått utbildning, datum för utbildningen samt uppgift om vem som var utbildare. Även kursens innehåll kan förvaras elektroniskt. Arbetsgivaren kan då visa att en arbetstagare har genomgått utbildning även om arbetstagaren har förlorat sitt utbildningsintyg.

Om arbetsgivare kan visa att arbetstagaren genomgått utbildning, enligt ovan, ska arbetsgivaren inte få någon sanktionsavgift.

Läkarundersökning och tjänstbarhetsbedömning

För läkarundersökning finns det två kravnivåer.
37 f §: Arbetsgivaren ska erbjuda läkarundersökning för de arbetstagare som sysselsätts eller kommer att sysselsättas i arbete där de kan exponeras för kemiska produkter som är märkta med H 317 eller H 334 på grund av att de innehåller något av följande:

 • Epoxiplastkomponenter.
 • Formaldehydhartser.
 • Metakrylater.
 • Akrylater.

37 g §: Arbetsgivaren ska se till att periodisk läkarundersökning med tjänstbarhetsbedömning genomförs för de arbetstagare som sysselsätts eller kommer att sysselsättas i arbete där de kan exponeras för:

 • Kemiska produkter märkta med H334 på grund av att de innehåller diisocyanater.
 • Kemiska produkter märkta med H334 på grund av att de innehåller organiska syraanhydrider.
 • Kemiska produkter innehållande etyl-2-cyanoakrylat, om arbetet pågår mer än 30 minuter per vecka.
 • Kemiska produkter innehållande metyl-2-cyanoakrylat, om arbetet pågår mer än 30 minuter per vecka.
 • Isocyanater som frisatts genom termisk nedbrytning.

Sanktionsavgift kan utdömas enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om medicinska kontroller för brott mot kravet på tjänstbarhetsbedömning.

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

För att vi ska kunna besvara dina kommentarer behöver du uppge en e-postadress. 

Har du en fråga, vill anmäla missförhållanden på en arbetsplats eller ge oss tips om arbetsplatser där arbetsmiljön inte är bra? Kontakta oss via vårt kontaktformulär.

Kontaktformulär

Senast uppdaterad 2017-04-10