Nordiska expertgruppen

Nordiska Expertgruppen - ett nordiskt samarbete för att producera kriteriedokument om kemikalier för att sätta yrkeshygieniska gränsvärden.

Nordiska Expertgruppen skriver kriteriedokument

Nordiska Expertgruppen för kriteriedokument om kemiska hälsorisker, NEG, består av vetenskapliga experter från de nordiska länderna som representerar olika ämnesområden som toxikologi, yrkesmedicin och yrkeshygien.

Gruppens huvuduppgift är att skriva kriteriedokument som används av de nordiska tillsynsmyndigheterna som vetenskapliga underlag för att fastställa nationella hygieniska gränsvärden för kemiska ämnen.

Läs mer om Nordiska Expertgruppen (öppnas i ett nytt fönster).

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

För att vi ska kunna besvara dina kommentarer behöver du uppge en e-postadress. 

Har du en fråga, vill anmäla missförhållanden på en arbetsplats eller ge oss tips om arbetsplatser där arbetsmiljön inte är bra? Kontakta oss via vårt kontaktformulär.

Kontaktformulär

Senast uppdaterad 2015-09-30