Luftföroreningar och kemiska risker

Kemikalier kan skada kroppen på olika sätt. De kan ta sig in i kroppen via munnen, andningsorganen eller huden. För cirka 500 ämnen eller ämnesgrupper finns hygieniska gränsvärden. De anger högsta tillåtna halt i luften som man andas in.
Strawberry Clouds (utsikt från webbrummet 2015-02-10)

Som arbetsgivare är man skyldig att bedöma om halten på arbetsplatsen är godtagbar med hänsyn till gränsvärdet – och dokumentera detta.

Gränsvärden

Exponeringsbedömning av luftföroreningar, vägledning

Vägledningen till föreskrifterna om kemiska arbetsmiljörisker

Kemiska arbetsmiljörisker (2011:19). Ändrad och omtryckt i AFS 2014:43

Hygieniska gränsvärden – ny föreskrift 1 juni 2016

Föreskrifterna om hygieniska gränsvärden gäller i alla verksamheter där luftföroreningar förekommer. Luftföroreningar kan vara allt från mjöldamm till kemiska gaser. Gränsvärden finns för 500 olika ämnen. Föreskrifterna om hygieniska gränsvärden (AFS 2015:7) gäller från och med 1 juni 2016.

Hygieniska gränsvärden (AFS 2015:7), föreskrifter

Kvarts-stendamm

Damm som innehåller kvartspartiklar är en hälsofara och finns på många arbetsplatser, till exempel där sten krossas eller sågas. 

Kvarts-stendamm

Alla arbetsgivare ska jobba med ett systematiskt arbetsmiljöarbete

Det är arbetsgivarens ansvar att arbeta för en bra arbetsmiljö. Med hjälp av ett systematiskt arbetsmiljöarbete kan arbetsgivare tillsammans med skyddsombud och arbetstagare undersöka, riskbedöma, åtgärda och följa upp risker i arbetsmiljön.

Arbeta med arbetsmiljön

Föreskrifter

Allergirisker för nagelskulptörer och fransstylister

Limmet som används för fransar och naglar på skönhetssalonger innehåller ofta allergiframkallande ämnen som kan ge allvarliga besvär. Därför är det extra viktigt att vidta rätt skyddsåtgärder.

Allergirisker för nagelskulptörer och fransstylister

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

För att vi ska kunna besvara dina kommentarer behöver du uppge en e-postadress. 

Har du en fråga, vill anmäla missförhållanden på en arbetsplats eller ge oss tips om arbetsplatser där arbetsmiljön inte är bra? Kontakta oss via vårt kontaktformulär.

Kontaktformulär

Senast uppdaterad 2015-07-09