Beskrivning läkares anmälan

Så ansöker du

 1. Fyll i uppgifterna i formuläret
  Du ska bland annat ange uppgifter om
  • företaget där personen är anställd
  • personens sjukdom eller besvär
  • personens arbetsförhållanden
  • faktorer som talar för samband med arbetsmiljön
  • hur många personer som det handlar om
  • kontaktuppgifter till dig som anmäler.

   Läkares anmälan, formulär

   eller skicka in uppgifterna i ett brev till
   Arbetsmiljöverket
   Box 9082
   171 09 Solna

Du får ett automatiskt svar till den e-postadress som du har angett med en bekräftelse på att vi har tagit emot din anmälan. Om du skickar brev till oss svarar vi med ett brev.

Vi läser alla anmälningar och bedömer om vi ska inspektera arbetsstället eller inte:

Vi inspekterar arbetsstället inom sex veckor från det att vi fick din anmälan. Vi kommer bland annat att kontrollera de arbetsmiljöproblem som du beskrev i din anmälan.

Du får ett brev där vi informerar om att inspektionen är genomförd. Vill du läsa om inspektionen kan du begära ut handlingarna genom att kontakta Arbetsmiljöverkets registrator via 

arbetsmiljoverket@av.se

Vi beslutar att inte inspektera. Du får ett meddelande om detta.

Har du frågor?

Kontakta vår svarstjänst på telefon 010-730 90 00.

Behandling av personuppgifter

När du lämnar in en ansökan eller anmälan till Arbetsmiljöverket kommer vi att behandla de personuppgifter som du har angett. Arbetsmiljöverket är personuppgiftsansvarig för behandlingen.

Ändamålet med behandlingen är att Arbetsmiljöverket ska kunna handlägga ditt ärende på ett effektivt sätt, vilket bland annat innebär att uppgifterna kommer att diarieföras, behandlas för olika handläggningsåtgärder och slutligen arkiveras. Allmänna handlingar som inte omfattas av sekretess kan också komma att lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen. Den rättsliga grunden för behandlingen består i att behandlingen är nödvändig som ett led i vår myndighetsutövning.

Mer information finns på sidorna om Arbetsmiljöverkets behandling av personuppgifter.

Behandling av personuppgifter vid Arbetsmiljöverket

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2022-09-22