Läkares anmälan

I vissa fall ska läkare anmäla sjukdomar som kan ha samband med arbetet och arbetsmiljön. En sådan anmälan ska skickas till Arbetsmiljöverket.

Du ska anmäla när det är sjukdomar, symtom och besvär:

  • som pekar på dåliga arbetsförhållanden eller bristande rutiner för arbetsanpassning och rehabilitering
  • som drabbat många personer i en viss typ av arbete (som när antalet är fler än vad man skulle förvänta sig, eller fler än normalt i denna typ av arbete eller på ett visst arbetsställe)
  • som ökar i frekvens över tid
  • där sambandet kan misstänkas bero på exponering för carcinogena eller mutagena ämnen
  • där sambandet med arbetet är nytt, oväntat eller sällsynt.

En sådan anmälan ska skickas till Arbetsmiljöverket. Vi läser alla anmälningar, gör en medicinsk bedömning av dem och tar ställning till behov av olika åtgärder. Du som anmälande läkare får också en feedback.

1. Organisation och arbetsställe

2. Sjukdom/Besvär3. Arbetsförhållanden

4. Faktorer som talar för samband

5. Antal drabbade, ålder och kön

Klicka på "Lägg till fält" för att lägga till fler drabbade i olika åldrar och av olika kön.

Lägg till fält

6. Uppgiftslämnarens uppgifter
Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

För att vi ska kunna besvara dina kommentarer behöver du uppge en e-postadress. 

Har du en fråga, vill anmäla missförhållanden på en arbetsplats eller ge oss tips om arbetsplatser där arbetsmiljön inte är bra? Kontakta oss via vårt kontaktformulär.

Kontaktformulär

Senast uppdaterad 2017-11-07