Andra hälsokontroller

Här listas de föreskrifter för olika medicinska kontroller och andra hälsokontroller som finns förutom de som presenteras i föreskrifterna medicinska kontroller i arbetslivet (AFS 2005:6).

Minderårigas arbetsmiljö

Det finns flera orsaker till att unga är överrepresenterade i statistiken över olycksfall. Till exempel kan de vara känsligare för fysiska och psykiska påfrestningar, och för skadliga effekter av giftiga ämnen. Arbetsgivaren ska se till att man utför regelbundna medicinska kontroller om det behövs för att bedöma risker som rör minderårigas fysiska eller psykiska hälsa, säkerhet eller utveckling.

Minderårigas arbetsmiljö (AFS 2012:3), föreskrifter

Arbete med försöksdjur

Om man arbetar med allergiframkallande försöksdjur ska arbetsgivaren erbjuda en läkarundersökning.

Arbete med försöksdjur (AFS 1990:11), föreskrifter

Hälsoundersökning av flygpersonal inom civilflyget

Flygpersonal i lufttrafik är berättigade till hälsoundersökningar med regelbundna intervall. Belastningsbesvär och rubbningar i dygnsrytmen är vanliga problem.

Hälsoundersökning av flygpersonal inom civilflyget (AFS 2005:20), föreskrifter

Artificiell optisk strålning

Arbetsgivaren ska erbjuda läkarundersökning om exponeringen överskridit gällande gränsvärden för strålning. Man ska även erbjuda läkarundersökning till de arbetstagare som drabbats av skada eller sjukdom på grund av exponering för artificiell optiskt strålning. Framförallt kan laserljus och ultraviolett strålning ge problem.

Laser

Artificiell optisk strålning (AFS 2009:7), föreskrifter

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2019-06-03