Kriteriegruppen för hygieniska gränsvärden

Kriteriegruppens huvudsakliga syfte var att ta fram vetenskapliga underlag som används som en del i beslutsunderlaget för hygieniska gränsvärden. Sedan starten 1978 fram till att arbetet avslutades i juni 2016 har 308 vetenskapliga underlag producerats. Gruppen bestod av ett femtontal ledamöter med expertkunskap inom områden som toxikologi, yrkesmedicin, epidemiologi, lungfysiologi, toxikokinetik, dermatologi, yrkeshygien med mera.

Ett underlag behandlar toxiska och medicinska effekter av ett ämne och utmynnar i en bedömning av kritisk effekt, det vill säga den effekt som uppträder vid lägst exponeringsnivå. Underlaget baseras, då det är möjligt, på mer utförliga kriteriedokument till exempel från Nordiska expertgruppen. Underlagen publiceras årsvis på svenska och engelska i tidskriften Arbete och Hälsa, se nedan.

Publicerade vetenskapliga underlag, pdf, öppnas i nytt fönster

Publicerade kriteriedokument, pdf, öppnas i nytt fönster

 

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2022-04-11