Sammanställning av resultat och beräkning av daglig exponering

Använd detta verktyg för att redovisa reslutaten från de exponeringsbedömningar du gjort med hjälp av blankett ExpB-B.

Sammanställning av exponeringsbedömningarna

För "kemiskt ämne"
Datum
Vid avdelningen
Utförd av:
Hygieniskt gränsvärde, HGV (mg/m³)
Lägg till fält  

Beräkning av daglig exponering för person P

ES1 ES2 ES3 ES4 ES5 ES6
Lägg till fält  
Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2020-05-11