Exponeringsbedömning av luftföroreningar, vägledning

För alla kemiska riskkällor som har ett hygieniskt gränsvärde ska arbetsgivaren bedöma om halten i luften är godtagbar och dokumentera bedömningen. Arbetsmiljöverket har tagit fram en vägledning om hur bedömningen kan göras.

Vägledningen kan användas av dem som har en grundläggande kunskap om luftföroreningar. Den ger arbetsgivare en uppfattning om vad som krävs av den som får i uppdrag att bedöma exponeringen.

Vägledning för exponeringsbedömning av luftföroreningar, pdf, öppnas i nytt fönster

Du hittar gränsvärden för luftföroreningar i föreskrifterna om Hygieniska gränsvärden (AFS 2018:1).

Du hittar krav på exponeringsbedömning i föreskrifterna om Kemiska arbetsmiljörisker (AFS 2011:19) men även i föreskrifterna om Hygieniska gränsvärden (AFS 2018:1).

Hygieniska gränsvärden (AFS 2018:1), föreskrifter

Kemiska arbetsmiljörisker (AFS 2011:19). Ändrad och omtryckt i AFS 2014:43, föreskrifter

Arbetsgång för exponeringsbedömning

Vägledningen innehåller ett avsnitt om de faktorer som påverkar exponeringen för luftföroreningar. Sedan beskrivs en arbetsgång med följande innehåll:

  1. Undersöka förutsättningarna
  2. Göra en grov bedömning eller använda resultat från modeller
  3. Genomföra exponeringsmätningar och använda tidigare mätresultat
  4. Dokumentera bedömningen och under vilka förutsättningar den gäller
  5. Uppskatta dagsmedelvärdet för enskilda arbetstagare
  6. Avslutande dokumentation
Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2021-10-12