Blanketter för redovisning av yrkeshygieniska mätningar

Det är möjligt att redovisa yrkeshygieniska mätningar till Arbetsmiljöverket via nätet med hjälp av elektroniska blanketter.

Elektroniska blanketter för inrapportering av yrkeshygieniska mätrapporter är framtagna för att:

  • underlätta inrapporteringen av obligatoriska mätningar
  • öka antalet inkomna yrkeshygieniska mätrapporter
  • säkerställa kvalitén på mätrapporterna genom att kraven på rapportinnehållet enligt bilaga 2 i föreskrifterna om hygieniska gränsvärden (AFS 2018:1) är obligatoriska.
  • förkorta handläggningstiden och ge snabbare återkoppling genom automatisk inläsning av blanketterna.
  • arkivera dokument elektroniskt på ett sätt som kommer att säkerställa bevarandet av dess innehåll.

Hygieniska gränsvärden (AFS 2018:1), föreskrifter

Blanketterna ska vara ifyllda så komplett som möjligt för snabb handläggning. Fält markerade med (*) är obligatoriska.

När du har fyllt i uppgifterna i blanketten, spara filen och skicka blanketterna och eventuella bilagor med e-post till arbetsmiljoverket@av.se. (Fotografier, skisser, ritningar o.dyl bifogas som separata filer.)

E-post till Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverket tackar Er för att ni väljer att använda blanketterna för inrapportering av era yrkeshygieniska mätrapporter.

Ni är välkomna att skicka kommentarer och synpunkter angående blanketternas utformning till arbetsmiljoverket@av.se.

Yrkeshygieniska mätningar av damm, gaser och aerosoler

(Två blanketter ska användas.)

Uppgifter om företaget, sammanfattning av mätningen och förslag till åtgärder, blankett YH-A, pdf, öppnas i nytt fönster

Uppgifter om den enskilda provplatsen, blankett YH-B, pdf, öppnas i nytt fönster

Instruktioner om hur man fyller i ovanstående blanketter, instruktion YH-AB, pdf, öppnas i nytt fönster

Hygieniska gränsvärden (AFS 2018:1)

Omslagsbild: AFS
Föreskrifterna om hygieniska gränsvärden gäller i alla verksamheter där luftföroreningar förekommer. Luftföroreningar kan vara allt från mjöldamm till kemiska gaser. Gränsvärden finns för drygt 500 olika ämnen.
Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2020-05-20