Starkt styrt och bundet arbete

Vid starkt styrt arbete har man små eller inga möjligheter att påverka arbetstakten, arbetsordningen, inflödet av arbetsuppgifter, arbetets utförande, tider för pauser, återhämtning och när arbetet ska vara klart.

Bundet arbete betyder att det är svårt att lämna sin arbetsplats ens för korta stunder. Ett exempel är övervakningsarbete som kräver att man är närvarande hela tiden.

Psykiska och organisatoriska förhållanden i arbetet spelar en avgörande roll för att belastningsbesvär uppstår. Risken för ohälsa är stor när det finns ergonomiska brister i arbetssituationen samtidigt med tidspress, höga kvalitetskrav, lågt inflytande och låg arbetstillfredsställelse eller andra faktorer som bidrar till stress.

Att växla mellan olika arbetsuppgifter och kunna anpassa arbetstempot efter egna förutsättningar spelar en viktig roll för om besvär uppkommer och hur de upplevs. Arbetstagaren bör ha handlingsutrymme att variera belastning, arbetstakt och arbetsrörelser över tid så att både hjärnan och kroppen har en möjlighet att återhämta sig.

Går det inte att variera det befintliga arbetet får man försöka bygga in både fysisk aktivitet och avspänning under arbetsdagen. Vi behöver både vila tankarna och variera rörelserna för att minska tröttheten och behålla koncentrationen. Det är också viktigt att kunna påverka valet av utrustning och arbetsmetoder. 

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2016-06-30