Sittande, stående och gående arbete

Arbetsgivaren ska se till att arbetstagaren har möjlighet att påverka det egna arbetet för tillräcklig rörelsevariation och återhämtning.

Det innebär till exempel att kunna växla mellan att sitta och stå om det är möjligt. En bra belastning karaktäriseras av återkommande variation i belastningen och balans mellan aktivitet och återhämtning.

Sittande arbete

Idag vet vi att långvarigt stillasittande inte är bra för hälsan. Att sitta stilla en stor del av arbetsdagen utan variation genom att stå och gå, har visat sig ge ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar. Eftersom människan mår bra av rörelse påverkar stillasittandet vårt välbefinnande. Många arbetsuppgifter utförs idag framför en bildskärm och det kan leda till att arbetet är mer bundet. Perioderna av stillasittande kan bli långa. Även andra arbeten innebär mycket stillasittande, till exempel för yrkesförare av olika slag. Arbetet bör organiseras så att det finns uppgifter som bryter stillasittandet eller att man växlar mellan att sitta och stå flera gånger om dagen.

Vi mår bra av muskulär aktivitet, det vill säga rörelser som håller cirkulationen i kroppens olika delar igång och bidrar till nödvändig syreförsörjning. När vi rör oss smörjs våra leder av ledvätskan och ämnesomsättningen i brosk och diskar underhålls, liksom rörligheten i leder och ryggrad. När man har ett arbete som utförs sittande, är det viktigt att arbetsplatsen går att anpassa. Stolens sits och ryggstöd ska gå att ställa in så att sittställningen blir bekväm.

Stående och gående arbete

Beroende på underlaget som man står och går på, behöver skorna ge lagom svikt. Det får inte bli för stumt eller för mjukt. I arbeten som innebär mycket gående behöver skon också vara stadig med hälkappa, särskilt om man bär på bördor eller hjälper vård- eller omsorgstagare med förflyttningar.

Kroppen mår bra av rörelse, därför kan det bli tröttande för ben och ländrygg att stå under lång tid. Om inte musklerna arbetar dynamiskt fungerar cirkulationen sämre. Vadmuskulaturen är en viktig pump för att hålla igång cirkulationen i kroppen.

Ett arbete där du står och går mycket, exempelvis arbete i varuhus eller på restaurang, kan leda till svullna och trötta ben samt ryggbesvär. Möjlighet till variation behövs genom att kunna sitta och vila benen någon gång under arbetspasset.

Att bära i trappor kan vara ansträngande, särskilt om våningsplanen är många. Därför är det inte bra att ha varuleveranser i trappor. Trappsteg och trösklar ökar också risken för fall.

Fysisk aktivitet för att må bra

Om din fysiska aktivitet ökar eller minskar, anpassar sig din kropp därefter. Det innebär att en viss belastning kan vara mycket krävande för en person som vant sig vid inaktivitet. Därför bör vi se till att kroppen har tillräcklig kapacitet, som klarar den dagliga tillvarons olika krav utan att bli överansträngd. Det kan man få genom fysisk aktivitet, det vill säga genom att använda kroppen regelbundet.

Nationella riktlinjer rekommenderar 30 minuters fysisk aktivitet av minst måttlig intensitet varje dag. Ett alternativ till det kan vara 75 minuter per vecka på en hög intensitetsnivå. Med intensitet menar man hur ansträngande den fysiska aktiviteten är. Intensitet brukar delas in i nivåer från mycket låg till mycket hög. Måttlig intensitet ger en ökning av puls och andning, hög intensitet ger en markant ökning av puls och andning och mycket hög intensitet ger nära maximala nivåer av puls och andning. En person som är fysiskt aktiv på måttlig intensitet 150 minuter per vecka kan klassificeras idag som ”tillräckligt fysiskt aktiv”.

Fysisk aktivitet och träning som prevention mot arbetsrelaterade belastningsbesvär (RAP 2015:11), kunskapssammanställning

Belastningsergonomi (AFS 2012:2), föreskrifter

Omslagsbild: AFS
Föreskrifterna anger hur arbete ska planeras och utföras för att förebygga belastningsbesvär. Det gäller till exempel obekväma arbetsställningar, tungt kroppsarbete och repetitivt arbete.

Belasta rätt vid bildskärmen och i den digitala arbetsmiljön (ADI 524), broschyr

Omslags till broschyren Belasta rätt vid bildskärmen och i den digitala arbetsmiljön
I den här broschyren kan du läsa om vad du ska tänka på när du arbetar vid en bildskärm. Det handlar om både synen, arbetsställningen, IT-kultur och annat som kan påverka ditt arbete.
Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2018-05-09