Repetitivt och handintensivt arbete

Repetitivt arbete innebär att man upprepar liknande arbetsrörelser om och om igen. Tiden för varje arbetsmoment är kort och rörelserna sker i sådan omfattning att arbetstagaren kan drabbas av belastningsbesvär. Ofta har man ett högt tempo. Sådant arbete kan orsaka skador i muskler, senor och vävnad. Händer, armar och skuldror är kroppsdelar som lätt kan skadas vid repetitivt arbete.

Det har också visat sig att snabba handrörelser, till exempel vid paketering och montering, ökar risken för besvär i händer och armar. Om arbetet dessutom kräver stor kraft ökar risken ytterligare, eller om man utsätts för vibrationer.

Man kan minska risken för skador genom att begränsa den typen av manuellt arbete. Förändringar måste man ofta göra inom flera områden och det kan gälla både tekniska och organisatoriska åtgärder.

Exempel på organisatoriska åtgärder kan vara:                                                           

  • en paus för att skapa återhämtning
  • variation för att skapa en förändring av belastning över tid
  • arbetsväxling, till exempel att byta mellan olika arbetsuppgifter med liknande innehåll
  • arbetsutvidgning, det vill säga att ha flera olika typer av arbetsuppgifter.

För att bedöma risker för besvär vid denna typ av arbete, se bedömnings­modellen för repetitivt arbete i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om belastningsergonomi, AFS 2012:2 sidan 40 och bedömnings­verktyget HARM.

Belastningsergonomi (AFS 2012:2), föreskrifter

HARM - Hand arm riskbedömningsmetod

HARM är ett verktyg för bedömning av risk för belastningsskada i hand, arm, nacke eller skuldra när arbetstagare utför repetitiva uppgifter med framförallt händer eller armar.

Hand arm riskbedömningsmetod, TNOs webbplats, inloggning krävs, öppnas i nytt fönster

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2018-05-09