Pohjoismainen asiantuntijaryhmä

Pohjoismainen asiantuntijaryhmä - pohjoismainen yhteistyö kemikaalien työhygieenisten raja arvojen perustelumuistioiden laatimiseksi.

Perustelumuistioita kemikaalien työhygieenisten raja-arvojen pohjaksi laativa Pohjoismainen asiantuntijaryhmä (NEG) koostuu viiden pohjoismaan (Norja, Ruotsi, Suomi, Tanska) tieteellisistä asiantuntijoista eri aloilta kuten toksikologiasta, työlääketieteestä ja työhygieniasta. Ryhmän pääasiallinen tehtävä on laatia tieteellisiä perustelumuistioita joita pohjoismaiden valvontaviranomaiset voivat käyttää kemikaalien kansallisten työhygieenisten raja-arvojen asettamisessa. Itse raja-arvon asettaminen on siis kansallinen tehtävä.

NEG:n rahoitus tulee pääasiassa Ruotsin Työympäristövirastolta ja Norjan Työ- ja Sociaaliministeriöltä. Kaikki maat kontribuoivat NEG:n työhön asiantuntijapanoksella. Muistiot laaditaan englanninkielisinä ja julkaistaan painettuina laitoksina Arbete och Hälsa-sarjassa.

Muistioiden lyhennelmät julkaistaan näillä web-sivuilla.

Päätös perustelumuistion laatimisesta perustuu ennen kaikkea pohjoismaisten valvontaviranomaisten toiveeseen. NEG ottaa kuitenkin huomioon tieteellisen tiedon saatavuuden ja välttääkseen päällekkäistä työtä myös äskettäin julkaistut perustelumuistiot ja käynnissä olevat toiminnot kansainvälisellä tasolla.

Muistion laatimistehtävä annetaan jollekin pohjoismaiselle tutkijalle/asiantuntijalle.

NEG tekee keskinäistä yhteistyötä USA:n NIOSH:n ja hollantilaisen työhygieenisten raja-arvojen asiantuntijakomitean (DECOS) kanssa.

Was the information on this page useful?

Last updated 2015-07-03