Työaikalaista

Työaikalaki

Työaikalakiin sisältyy sääntöjä työajan maksimimäärästä vuorokaudessa, viikossa ja vuodessa. Siinä otetaan esille päivystys- ja varallaoloajat, oikeus taukoihin ja lepotaukoihin sekä yöleposäännökset. Esimerkiksi kaikilla työntekijöillä on oikeus 11 tunnin yhtämittaiseen vapaaseen jokaisen 24 tunnin jakson sisällä. Tätä kutsutaan vuorokausilevoksi.

Työaikalaki koskee periaatteessa kaikkea Ruotsissa tehtävää työtä. Tästä on poikkeuksia, joista kerrotaan myöhemmin. Tärkeä poikkeus on, että työaikalain 12 §, jossa kerrotaan, että työnantajan on jätettävä tieto työntekijälle työajan muuttamisesta kaksi viikkoa etukäteen, ei ole voimassa ulkomaankomennuksen yhteydessä.

Joillakin aloilla on erityiset työajat ja omat määräykset. Tämä koskee mm. siviili-ilmailun lentohenkilöstöä, tiekuljetustöitä ja kansainvälisiä rautatiekuljetuksia.

Työaikalaki voidaan sivuuttaa työehtosopimuksella. Työehtosopimus voi tuolloin joko korvata koko lain tai osia siitä.

Työympäristövirasto valvoo lain noudattamista

Työympäristövirasto valvoo, että työaikalakia noudatetaan, ja se voi myöntää poikkeuksia tietyistä lain säännöistä. Jos työnantajasi mielestäsi rikkoo työaikalain määräyksiä, voit kääntyä suoraan Työympäristöviraston puoleen.

Jos työaika on säädetty työehtosopimuksella, Työympäristövirasto ei valvo sen noudattamista. Tuolloin työnantaja- ja työntekijäliitot sopivat sallituista poikkeuksista.

Loma

Jos olet ulkomaankomennuksella, oikeus palkalliseen vuosilomaan koskee myös sinua. Poikkeuksena on se, joka on ulkomaankomennuksella, ja kyse on ensimmäisestä asennuksesta tai tavaran asennuksesta, ja työ tehdään lyhyemmässä ajassa kuin kahdeksassa päivässä. Jos joku toinen työntekijä on ollut aikaisemmin ulkomaankomennuksella saman työn johdosta viimeksi kuluneen vuoden aikana, myös se aika tulee ottaa mukaan ulkomaankomennuksen yhteenlaskettuun aikaan.

Kahdeksan päivän säännön poikkeus ei ole voimassa, jos työ koskee rakennuksia, joita rakennetaan, kunnostetaan, huolletaan, peruskorjataan tai puretaan. Tuolloin palkallisen vuosiloman määräykset koskevat sinua ulkomaankomennuksen 1. päivästä lähtien.

Lyhyemmät työsuhteet

Oikeus vuosilomaan voidaan sivuuttaa sopimuksella, jos työskentelet Ruotsissa vajaat kolme kuukautta. Tällöin sinulla oikeus lomakorvaukseen.

Lomakorvaus

Ellei sinulla ole oikeutta palkalliseen vuosilomaan jonkin edellä kuvatun poikkeuksen johdosta tai jos lopetat työskentelyn työnantajallasi ilman, että olet saanut ansaitsemaasi vuosilomapalkkaa, sinulla on sen sijaan oikeus ylimääräiseen maksuun saamatta jääneestä vuosilomapalkasta (ns. lomakorvaus).

Lisätietoja lomalaista on tässä

Ellet ulkomaankomennuksella olevana saa sinulle lain mukaan kuuluvia työ- ja työsuhde-ehtoja, voit kääntyä ruotsalaisen tuomioistuimen puoleen.

Was the information on this page useful?

Last updated 2015-09-11