Tööluba ja elamisluba

Kui elamis-ja tööluba

Kui Sa oled Euroopa Liidu või EMP liikmesriigi või Šveitsi kodanik, ei ole Sul Rootsis elamis- ja tööluba vaja.
Sel juhul Sa pead lihtsalt teatama Rootsi Migratsiooniametile, et Sa viibid Rootsis pikemalt kui kolm kuud.

Juhul kui Sa ei ole Euroopa Liidu või EMP liikmesriigi kodanik ning kavatsed töötada Rootsis üle kolme kuu, peab Sul olema nii töö- kui elamisluba. Enamasti on Sul sel juhul vaja Rootsis viibimiseks ka viisat.

Eranditest on antud ülevaade siin samal leheküljel veidi allpool.

Lubadega tegeleb Migratsiooniamet

Kui Sul on vaja taotleda elamis- või tööluba, pead Sa seda tegema enne Rootsi saabumist. Töö- ja elamisloa taotluse võid esitada Migratsiooniameti veebilehe www.migrationsverket.se vahendusel või anda sisse oma elukohajärgsesse Rootsi saatkonda või konsulaati.
Kui Sa vajad Rootsi sissesõitmiseks lisaks viisat, pead andma tööloataotluse sisse Rootsi saatkonda või konsulaati.

www.migrationsverket.se

Kõigil ei ole tööluba vaja

Peale Euroopa Liidu ja EMP liikmesriikide kodanike ei vaja Rootsis töötamiseks tööluba ka mitmed teised töötajate kategooriad.
Täpsemat teavet erandite kohta leiad Migratsiooniameti veebilehelt.

Mida on Rootsi tööloa saamiseks vaja?

Loa saamiseks peavad olema täidetud järgmised nõuded:

  1. Sul on kehtiv pass,
  2. Sa suudad end oma tööga ära elatada,
  3. Su kuupalk on vähemalt 13 000 SEK (vt siiski ka punkti 5),
  4. Sinu tööandja pani töökuulutuse välja vähemalt kümneks päevaks nii Rootsis kui ka Euroopa Liidus (kehtib uue töökoha puhul),
  5. Sinu tööandja võimaldab Sulle töölepingus tingimused, mis on Rootsi kollektiivlepingute tasemel või vastavad selle eriala või tegevusala tavadele (vt ka allpool),
  6. Sinu tööandja võimaldab Sinu tegevusala ametiühinguorganisatsioonidel avaldada arvamust Sinu töölepingu tingimuste kohta.

Kui pikk on elamis- ja tööloa kehtivusaeg?

Kui Sa leidsid endale Rootsis töökoha piiratud ajaks, kehtib Sinu elamis- ja tööluba sama kaua, kui kehtib Sinu tööleping, kuid mitte kauem kui kaks aastat korraga. Kui Sa oled elanud Rootsis neli aastat, on Sul võimalik saada alaline elamisluba.

Was the information on this page useful?

Last updated 2015-09-08