Den Nordiske Ekspertgruppe

Den Nordiske Ekspertgruppe - et nordisk samarbejde om produktion af kriteriedokumenter for kemikalier for arbejdshygiejniske grænseværdier.

Den Nordiske Ekspertgruppe for dokumentation af helbredsrisiko ved kemikalier (NEG) er sammensat af videnskabelige eksperter fra de nordiske lande (Danmark, Finland, Norge og Sverige). Ekspertgruppen repræsenterer forskellige videnskabelige områder, som f.eks. toksikologi, arbejdshygiejne og arbejdsmedicin. Hovedformålet er at udarbejde kriteriedokumenter til brug for tilsynsmyndighederne i de nordiske lande, der kan benyttes som videnskabelig basis for fastsættelse af arbejdshygiejniske grænseværdier (GV’er) for kemiske stoffer. Selve fastsættelsen af grænseværdien er således et nationalt anliggende.

NEG er hovedsageligt financieret af det svenske Arbetsmiljöverket og det norske Arbeids- och sosialdepartementet. Alle lande bidrager med videnskabelig ekspertise. Dokumenterne, som er skrevet på engelsk, trykkes og publiceres af Göteborgs universitet i det videnskabelige tidsskrift Arbete och Hälsa-serien.

Kriteriedokumenterna findes også som PDF-filer via dette websted under Publications.

Beslutningen om at producere et kriteriedokument tages hovedsagligt efter anmodning fra de nordiske tilsynsmyndigheder. NEG tager dog også hensyn til tilgængeligheden af videnskabelige data og, for at undgå dobbeltarbejde, til nyligt publiceret kriteriedokumenter samt igangværende aktiviteter på internationalt niveau.

Ansvaret for udarbejdelsen af et dokument ligger hos en eller flere forskere i et af de nordiske lande.

NEG har et bilateralt samarbejde med NIOSH i USA og den hollandske ekspertkomite vedrørende arbejdshygiejniske standarder (DECOS).

Was the information on this page useful?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Last updated 2015-07-03