Zákon o pracovní době

Zákon o pracovní době obsahuje pravidla o tom, jak dlouho může pracovník pracovat za den, týden a rok. Týká se doby služby a pohotovosti, práva na odpočinek a přestávky a co platí pro noční klid. Například musejí všichni pracovníci mít volno alespoň 11 hodin za sebou během každé periody trvající 24 hodin. Tomu se říká denní odpočinek.

V podstatě platí zákon o pracovní době pro veškerou práci ve Švédsku. Existují výjimky, o nichž se více dočtete níže. Důležitou výjimkou je, že ustanovení v § 12 zákona o pracovní době, v němž se praví, že zaměstnavatel musí informovat pracovníka o změnách disponování pracovní doby nejméně dva týdny předem, neplatí při vyslání.

Určité branže mají speciální pracovní dobu a vlastní ustanovení. To se mj. týká leteckého personálu v civilním letectví, práce v silniční dopravě a u mezinárodní železniční dopravy.

Zákon o pracovní době je možno anulovat kolektivní smlouvou. Kolektivní smlouva potom buď nahradí celý zákon nebo jeho části.

Úřad pro pracovní prostředí kontroluje dodržování zákona

Úřad pro pracovní prostředí vykonává dozor nad zákonem o pracovní době a může připustit určité výjimky z tohoto zákona. Jestliže máte za to, že váš zaměstnavatel porušuje ustanovení zákona o pracovní době, můžete se obrátit přímo na Úřad pro pracovní prostředí.

Je-li pracovní doba upravena kolektivní smlouvou, pak nemá Úřad pro pracovní prostředí dozor. V takovém případě se zaměstnavatelské a zaměstnanecké organizace samy dohodnou, jaké výjimky lze připustit.

Dovolená

Jste-li vyslán, platí i pro vás pravidla o nároku na placenou dovolenou. Existuje výjimka pro toho, kdo je vyslán, a to se týká první montáže nebo instalace jednoho produktu a práce se provádí po dobu kratší než osm dní. Byl-li jiný pracovník vyslán za účelem stejné práce dříve během posledního roku, bude toto období započítáno do doby vyslání.

Výjimka z pravidla osmi dní neplatí, týká-li se práce stavební činnosti, při níž se domy staví, renovují, udržují, přestavují nebo bourají. Tehdy pro vás platí ustanovení o placené dovolené od prvního dne vyslání.

Kratší zaměstnanecký poměr

Je možné se dohodnout o zrušení práva na dovolenou, pracujete-li ve Švédsku maximálně tři měsíce . V tom případě máte nárok na proplacení dovolené.

Proplacení dovolené

Nemáte-li nárok na proplacení dovolené v souladu s výjimkami shora nebo končíte zaměstnanecký poměr u svého zaměstnavatele, aniž byste dostal mzdu po dobu dovolené, máte namísto toho právo na zvláštní náhradu za nevyplacenou mzdu po dobu dovolené (tzv. proplacení dovolené).

Zákon o dovolené si můžete přečíst zde

Jestliže vy, kdo jste vyslán, nemáte takové pracovní a zaměstnanecké podmínky, na které máte nárok podle zákona, můžete se obrátit na švédský soud.

Was the information on this page useful?

Last updated 2015-09-07