O pracovním povolení a povolení k pobytu

Jste-li státním příslušníkem členské země EU nebo EES nebo švýcarským státním občanem, nepotřebujete pracovní povolení nebo povolení k pobytu.
Musíte jenom ohlásit Státnímu migračnímu úřadu, že se zde nacházíte delší dobu než tři měsíce.
Jestli pocházíte ze země mimo EU nebo EES-oblast a ve Švédsku budete pracovat delší dobu než tři měsíce, musíte mít jak pracovní povolení, tak povolení k pobytu. Ve většině případů potřebujete také vízum k tomu, abyste mohl pobývat ve Švédsku.

Existují výjimky, o nichž se můžete dočíst níže na této stránce.

Státní migrační úřad má odpovědnost za povolení

Musíte-li žádat o povolení, je třeba tak učinit před příjezdem do Švédska. Svou žádost o pracovní povolení a povolení k pobytu lze podat přes webovou stránku Státního migračního úřadu, www.migrationsverket.se, nebo ji podat na švédském velvyslanectví nebo konzulátu v zemi, kde žijete.
Musíte-li také mít vízum pro cestu do Švédska, musíte podat svou žádost o pracovní povolení na švédském velvyslanectví nebo konzulátu.

www.migrationsverket.se

Ne všichni potřebují pracovní povolení

Kromě státních příslušníků členských zemí EU a EES existuje více skupin, které nepotřebují pracovní povolení k tomu, aby mohly pracovat ve Švédsku.
Chcete-li se dozvědět více o výjimkách, můžete navštívit webovou stránku Státního migračního úřadu.

Co je třeba pro obdržení pracovního povolení?

Pro udělení povolení je třeba, abyste

  1. měl platný pas,
  2. se mohl uživit svou prací,
  3. měl mzdu ve výše alespoň 13 000 SEK/měsíčně (viz ale bod 5),
  4. váš zaměstnavatel inzeroval místo ve Švédsku a EU během alespoň deseti dnů (nový nábor),
  5. váš zaměstnavatel vám poskytuje zaměstnanecké podmínky, které jsou na úrovni švédské kolektivní smlouvy nebo odpovídají podmínkám v této profesi/oboru (viz dole),
  6. váš zaměstnavatel dává odborovým organizacím ve vaší branži možnost vyjádřit se k vaším zaměstnaneckým podmínkám.

Jak dlouho platí povolení?

Máte-li ve Švédsku časově omezené zaměstnání, platí vaše pracovní povolení a povolení k pobytu po dobu trvání vašeho zaměstnání, avšak maximálně dva roky nárazově. Po čtyřech letech lze dostat trvalé povolení k pobytu.

Was the information on this page useful?

Last updated 2015-09-07