Разрешително за пребиваване и разрешително за работа

En närbild på olika färger

Ако сте гражданин на държава членка на ЕС или на ЕИЗ или на Швейцария, не се нуждаете от разрешително за пребиваване или за работа.

Необходимо е да се регистрирате към Миграционните служби и да ги уведомите, че пребивавате в страната за по-дълъг период от три месеца.

Ако идвате от държава извън ЕС или ЕИЗ и искате да работите в Швеция за период по-дълъг от три месеца, Ви е необходимо разрешително за пребиваване и за работа. В повечето случаи Ви е необходима и виза, за да можете да останете в Швеция.

Съществуват и изключения, за които можете да получите допълнителна информация по-надолу на тази страница.

Миграционната служба отговаря за разрешителните за пребиваване и работа

Ако трябва да подадете молба за разрешително е необходимо да го направите преди да влезете в Швеция. Вашата молба за разрешително може да бъде подадена чрез портала на Миграционната служба, www.migrationsverket.se, или да се подаде в шведското посолство или консулство в държавата, където живеете.

Миграционната служба, www.migrationsverket.se

Ако Ви е необходима и виза за влизане в Швеция, молбата за разрешително за работа трябва да бъде подадена в шведско посолство или консулство.

Не всички се нуждаят от разрешително за работа

Освен гражданите на държави членки на ЕС и на ЕИЗ съществуват още няколко групи, които не се нуждаят от разрешително за работа в Швеция.
Ако желаете допълнителна информация за тези изключения, можете да посетите сайта на Миграционните служби.

Какви са изискванията за получаване на разрешително за работа в Швеция?

За да получите разрешително трябва да отговаряте на следните изисквания:

  1. да притежавате валиден паспорт,
  2. да можете да се издържате самостоятелно чрез работата си,
  3. да получавате заплата от минимум 13 000 крони на месец (виж и т. 5),
  4. Вашият работодател да е анонсирал длъжността в Швеция и ЕС за най-малко десет дни (при ново рекрутиране),
  5. Вашият работодател да ви даде условия за наемане, които са в съответствие с шведски колективни трудови договори или със стандартите за професията или бранша (виж по-надолу),
  6. Вашият работодател даде на профчъюзите в съответния бранш възможност да се изкажат във връзка с условията по Вашето наемане.

За какъв период важи разрешителното?

Ако сте назначен със срочен договор в Швеция, разрешителното за пребиваване и работа е валидно за периода на трудовия договор, но най-много за две години наведнъж. След четири години е възможно да получите разрешително за перманентно пребиваване.

Was the information on this page useful?

Last updated 2015-09-06