Svenska arbetsmarknadsmodellen och kollektivavtal

Här finns information om vad den svenska arbetsmarknadsmodellen är, länkar till kollektivavtal inom olika branscher och kontaktuppgifter till ansvariga arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer.
En skyddshjälm med nät

Svenska arbetsmarknadsmodellen - ett samspel mellan lagstiftning och kollektivavtal

Förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare och dess organisationer regleras av ett flertal lagar. Arbetsmarknadens parter kan i stor utsträckning göra avsteg från lagstiftningen genom kollektivavtal. Ett kollektivavtal är ett skriftligt avtal om anställningsvillkor mellan en arbetsgivarorganisation eller arbetsgivare och en facklig organisation. Det kan också reglera andra förhållanden mellan arbetsgivare och anställda.

Om kollektivavtal och lagar, Medlingsinstitutets webbplats, öppnas i nytt fönster

Kollektivavtal och kontaktuppgifter

Om du har frågor angående vilken lön eller semester som gäller för utstationerade eller innehållet i kollektivavtalet, kontakta respektive organisation nedan.

Almega

Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag. Våra medlemsföretag representerar ett 60 - tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv.

Almega AB
Sturegatan 11 
Box 555 45 SE - 102 04 Stockholm

Almegas webbplats, öppnas i nytt fönster

Kollektivavtal för utstationerade Almega IT, pdf, öppnas i nytt fönster

Kollektivavtal för utstationerade, Akademikeravtalet Public Serviceföretag, pdf, öppnas i nytt fönster

Kollektivavtal för utstationerade Orkesteravtalet Svensk Scenkonst, pdf, öppnas i nytt fönster

Kollektivavtal för Utstationerade Mediaföretagen, pdf, öppnas i nytt fönster

Kollektivavtal för Utstationerade Revision och konsult, pdf, öppnas i nytt fönster

Kollektivavtal för Utstationerade Fastigheter Almega, pdf, öppnas i nytt fönster

Byggnads

Svenska Byggnadsarbetareförbundet, Byggnads, organiserar arbetstagare inom bygg- och anläggningssektorn. Byggnads är LO:s femte största förbund.

Byggnads Webbplats, öppnas i nytt fönster

Byggnads - Kollektivavtal för utstationerade arbetstagare, pdf, öppnas i nytt fönster

Elektrikerna - Svenska Elektrikerförbundet

Elektrikerna är ett fackligt yrkesförbund som organiserar anställda inom områdena elinstallation, privata kraftverk, radio-tv, larm- och säkerhet samt serviceområdet.

Telefon: 0771-10 14 00

postbox.fk@sef.se

Svenska Elektrikerförbundets kollektivavtal för utstationerade i Sverige som arbetar med elinstallationer, pdf, öppnas i nytt fönster

Finansförbundet

Finansförbundet är Sveriges största fackliga organisation inom bank- och finansbranschen. 

Telefon: 08-641 03 00

Finansförbundets webbplats, öppnas i nytt fönster

Utstationeringsavtal för Yrkesverksamma inom bank- och finansbranschen, pdf, öppnas i nytt fönster

Grafiska företagen

Grafiska företagens webbplats. öppnas i nytt fönster

Kollektivavtal för Utstionerade Grafiska, pdf öppnas i nytt fönster

GS-Facket för skogs-, trä- och grafisk bransch

GS bildades 1 juni 2009 och vi organiserar medlemmar på företag inom bland annat skogsbruk, träindustrin och grafisk bransch.

GS-Fackets webbplats, öppnas i nytt fönster

GS, träindustri, kollektivavtal, pdf, öppnas i nytt fönster

Kollektivavtal för utstationerade inom stoppmöbelindustrin, pdf, öppnas i nytt fönster

Kollektivavtal för utstationerade inom träindustrin, pdf, öppnas i nytt fönster

Kollektivavtal för utstationerade inom skogsbruket, pdf, öppnas i nytt fönster

Kollektivavtal för utstationerade inom tidningstryckerier, pdf, öppnas i nytt fönster

Kollektivavtal för utstationerade inom skogsbruket, pdf, öppnas i nytt fönster

Kollektivavtal för utstationerade inom grafisk industri, pdf, öppnas i nytt fönster

Hotell- och restaurangfacket

Hotell- och restaurangfackets webbplats, öppnas i nytt fönster

Kollektivavtal för utstationerade Hotell och Restaurang, pdf, öppnas i nytt fönster

IF Metall

IF Metall är ett feministiskt fackförbund med cirka 313 000 medlemmar som tillsammans arbetar för rätten till ett bra och tryggt arbete. Vi arbetar inom stora delar av den svenska industrin, bland annat inom plast-, läkemedels-, byggnadsämnes-, stål-, kemi- och verkstadsindustrin.

IF Metalls webbplats, öppnas i nytt fönster

Kollektivavtal för utstationerade - IF Metall pdf, öppnas i nytt fönster

Kollektivavtal för utstationerade - Teknikavtalet IF Metall, pdf, öppnas i nytt fönster

Journalistförbundet

Svenska Journalistförbundet är yrkes- och fackförbundet för journalister som arbetar för svenska medier.

Utstationeringsavtal för medarbetare med journalistiska arbetsuppgifter - Journalistförbundet, pdf, öppnas i nytt fönster

forhandlingsjouren@sjf.se

LO - Landsorganisationen i Sverige

LO är en sammanslutning av 14 fackförbund. LOs uppgift är att leda och samordna förbundens strävanden att tillvarata arbetstagarnas intressen på arbetsmarknaden.

105 53 Stockholm 
Sverige 
Tel: 08-796 25 00 

mailbox@lo.se

LOs webbplats, öppnas i nytt fönster

Förbunden på LOs webbplats, öppnas i nytt fönster 

Kollektivavtal för Utstationerade LO, pdf , öppnas i nytt fönster

Livsmedelsarbetareförbundet

Livsmedelsförbundets webbplats, öppnas i nytt fönster

Kollektivavtal för utstationerade inom livsmedelsbranschen, pdf, öppnas i nytt fönster

Pappers

Telfon 08-796 61 00 

info@pappers.se

Kollektivavtal för utstationerade Pappers, pdf, öppnas i nytt fönster

SEKO

Facket för dig som arbetar inom kommunikation och service. Fackförbund inom staten, energi, försvar, post, sjöfolk, tele, trafik, vård, samt väg.

Telefon 0770-45 79 00

sekodirekt@seko.se

Kollektivavtal för utstationerade Seko - väg och ban entreprenadarbeten, pdf, öppnas i nytt fönster

Kollektivavtal för Utstationerade - Villkorsavtal-T mellan Arbetsgivarverket och Saco-S, pdf, öppnas i nytt fönster

Svenska Kommunalarbetarförbundet

Kommunal grundades 1910 och tillhör organisatoriskt sett centralorganisationen LO. Med över 500 000 medlemmar är det Sveriges största fackorganisation. Kommunals medlemmar hittas i kommuner, landsting, kooperativ, kyrkoförsamlingar, lantbruk och även privata bolag.

Bland yrkesgrupperna som Kommunal företräder hittar vi bland annat arbetare som till exempel undersköterskor, personliga assistenter, kokerskor, städare, brandförmän, traktorförare och många fler. 

Kommunals webbplats, öppnas i nytt fönster

Riktlinjer för utstationeringsavtal - Trädgårdsodling, pdf, öppnas i nytt fönster

Riktlinjer för utstationeringsavtal - Trädgårdsanläggning, pdf, öppnas i nytt fönster

Kollektivavtal för utstationerade Kommunal kollektivtrafik, pdf, öppnas i nytt fönster

Kollektivavtal för utstationerade Kommunal välfärdsektorm, pdf, öppnas i nytt fönster

Kollektivavtal för utstationerade Kommunal hemservice, pdf, öppnas i nytt fönster

Kollektivavtal för utstationerade - grön sektor, pdf, öppnas i nytt fönster

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL

Kollektivavtal för Utstionerade - SKL, pdf, öppnas i nytt fönster

Kollektivavtal för Utstionerade - SKL Bilaga D, pdf, öppnas i nytt fönster

Svenska Målareförbundet

I över 130 år har vi med framgång kämpat för högre löner och säker arbetsmiljö för Sveriges målare och lackerare. Forma framtiden i ett färgstarkt förbund.

Telefon: 08-58 72 74 00

post@malareforbundet.se

Kollektivavtal för utstationerade inom rostskyddsmålare, pdf, öppnas i nytt fönser

Kollektivavtal för utstationerade för byggnadsmålare, pdf, öppnas i nytt fönster

Svensk Scenkonst 

Svensk Scenkonst webbplats

Kollektivavtal för utstationerade Svensk Scenkonst, pdf, öppnas i nytt fönster

Sveriges Ingenjörer

Vi är landets största nätverk för högskoleutbildade ingenjörer och en del av Saco (Sveriges akademikers centralorganisation). Med cirka 145 500 medlemmar är Sveriges Ingenjörer ett starkt förbund med stor handlingskraft och resurser att göra nytta.

forhandling@sverigesingenjorer.se

Bemanningsavtalet Sveriges Ingenjörer, pdf, öppnas i nytt fönster

Kollektivavtal för utstationerade Tjänstemannaavtalet Bygg, pdf, öppnas i nytt fönster

Kollektivavtal för Utstationerade Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Upplevelse och Kultur, pdf öppnas i nytt fönster  

Sveriges Transportarbetareförbund

Transportarbetareförbundet är ett branschförbund som organiserar godstransport- och logistikföretag i Sverige. I dag har vi ett hundratal anslutna företag inom godstransportområdet: väg-, järnvägs-, flyg- och sjötransporter, hamnar och terminaler, spedition, lagring och andra logistiktjänster. Nyckelbegrepp som vi verkar för är "intermodalitet" och "kvalitet".

Svenska Transportarbetareförbundet, kollektivavtal, pdf, öppnas i nytt fönster

Teaterförbundet

Teaterförbundet för scen och film är ett fackförbund inom scen- och filmbranschen. Medlemmarna är yrkesverksamma upphovsmän, artister, teknisk och administrativ personal inom svensk teater, film, radio, TV och bio. Förbundet organiserar både löntagare och egenföretagare.

Telefon: 08-441 13 00

info@teaterforbundet.se

Teaterförbundet, kollektivavtal, PDF, öppnas i nytt fönster

Unionen

Unionen är ett fackförbund där alla tjänstemän på en arbetsplats i den privata sektorn kan vara medlemmar. Utöver våra yrkesverksamma medlemmar välkomnar Unionen även egenföretagare och studenter.

Unionens kontaktfunktion finns på funktionsbrevlåda

Postmottagare-avtal-och-politik@unionen.se

Unionens webbplats öppnas i nytt fönster

Kollektivavtal för utstationerade - tjänstemän tekniktjänsteavtalet Unionen, pdf, öppnas i nytt fönster

Kollektivavtal för utstationerade - Textil- och modeindustrin Unionen, pdf, öppnas i nytt fönster

Kollektivavtal för utstationerade teknikavtalet Unionen, pdf, öppnas i nytt fönster

Kollektivavtal för Utstationerade Unionen IKEM, pdf, öppnas i nytt fönster

Kollektivavtal för Utstationerade Unionen IKEM Fredspliktsavtal, pdf. öppnas i nytt fönster

Kollektivavtal för Utstationerade IT och Telekomföretagen, pdf, öppenas i nytt fönster

Kollektivavtal för Utstationerade Svenska Teknik och Designföretagen, pdf, öppnas i nytt fönster

Kollektivavtal för Utstationerade - Bemaningsavtalet, pdf, öppnas i nytt fönster

Kollektivavtal för Utstionerade Unionen Tjänstemannaavtalet, pdf, öppnas i nytt fönster

Kollektivavtal för Utstationerade - Unionen marknadsundersökningsföretag, pdf, öppnas i nytt fönster

Övriga fackförbund

Akademikerförbundet SSR

Jobbar du inom samhälls- och välfärdsutveckling? Vi är Sveriges ledande samhällsvetarförbund och driver frågorna som är viktiga för dig – från utbildning och forskning till arbetsmarknad och anställningsvillkor.

Telefon: 08-617 44 00

ssrdirekt@akademssr.se

Civilekonomerna

Civilekonomerna är ett fackförbund och en intresseorganisation för akademiskt utbildade ekonomer.

Telefon: 08-556 912 60

ombudsman@civilekonomerna.se

DIK – fackförbundet för de som arbetar inom kultur och kommunikation

DIK står bakom dig som arbetar eller studerar inom kultur och kommunikation.

Telefon: 08-480 040 00

fackligt@dik.se

Fackförbundet Fysioterapeuterna

Fysioterapeuterna är professions- och fackförbundet för Sveriges fysioterapeuter (sjukgymnaster).

Telefon: 08-567 061 00

kansli@fysioterapeuterna.se

Forena

Forena - facket för försäkring och finans, är det största facket inom försäkringsbranschen. Våra medlemmar jobbar på försäkringsbolag, på banker som ägs av försäkringsbolag och hos försäkringsförmedlare.

Forenas webbplats, öppnas i nytt fönster

Fackförbundet ST

ST är det största fackförbundet inom statlig verksamhet med ca 95000 medlemmar som arbetar inom statliga myndigheter och verk, bolag med statligt uppdrag, universitet, högskolor och statligt finansierade stiftelser.

Telefon: 0771-55 54 44

stdirekt@st.org

Jusek

Jusek är akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare. Ett fackförbund som stärker medlemmarnas konkurrenskraft genom hela karriären i arbetslivet.

Ledarna - Sveriges Chefsorganisation

Ledarna är Sveriges chefsorganisation med fler än 90 000 medlemmar – chefer i alla branscher och på alla nivåer. Hos oss får medlemmarna utveckling, råd och stöd i uppdraget som chef och kring den egna anställningen.

Telefon:0200-87 11 11

ledarna@ledarna.se 

Sveriges läkarförbunds webbplats, öppnas i nytt fönster

Lärarnas Riksförbund

Lärarnas Riksförbund är det akademiska förbundet som enbart organiserar behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare. Med snart 90 000 medlemmar är vi ett av de största förbunden inom Saco.

Vi är rikstäckande med över 300 kommunföreningar, 29 distrikt och ett centralt kansli i Stockholm.

Telefon: 08-613 27 00

Lärarnas Riksförbunds webbplats, öppnas i nytt fönster 

SRAT - Akademiker inom hälsa, kommunikation och förvaltning

Fackförbundet för akademiker inom hälsa, kommunikation och förvaltning

Telefon: 08-442 44 60

kansli@srat.se 

Sveriges läkarförbund

Läkarförbundets vision är: För alla läkare under hela karriären Läkarförbundets styrka ligger i att majoriteten av Sveriges läkare är medlemmar. Tillsammans är vi starka och kan påverka framtidens hälso- och sjukvård. Vi arbetar med fackliga frågor som löner, arbetsmiljö och anställningsvillkor och professionsfrågor som utbildning, forskning, etik, sjukvårdspolitik, företagande och ledarskap.

Sveriges läkarförbunds webbplats, öppnas i nytt fönster

Sveriges skolledarförbund

Sveriges Skolledarförbund är det ledande fack- och yrkesförbundet för alla chefer och ledare inom utbildningsområdet. Sveriges Skolledarförbund är ett av 23 Sacoförbund och medlem i AkademikerAlliansen.

Sveriges skolledarförbunds webbplats, öppnas i nytt fönster

TCO - Tjänstemännens Centralorganisation

TCO-förbundens medlemmar är både välutbildade och professionella yrkesutövare. De jobbar i landets privata tjänste- och industriföretag, kommuner, landsting, kyrka, statliga myndigheter och i den ideella sektorn. Bland yrkesgrupperna finns allt från ingenjörer, journalister och lärare till poliser, ekonomer och sjuksköterskor.

Linnégatan 14 
114 94 Stockholm 
Sverige 
Tel: 08-782 91 00 
Fax: 08-663 75 20 

info@tco.se

TCOs webbplats, öppnas i nytt fönster

Vision

Vision organiserar tjänstemän, oavsett utbildningsbakgrund, inom kommuner, landsting och region, inom privata företag i välfärdssektorn samt kyrkor och religionssamfund.

Telefon: 0771-44 00 00

visiondirekt@vision.se

Vårdförbundet

Vårdförbundet består av över hundratusen barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor. Tillsammans utvecklar vi vården och gör den säker. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart yrkesliv och bra villkor.

Förhandlingsstrategiska enheten
Adolf Fredriks kyrkogata 11
Box 3260
103 65 Stockholm

info.forhandlingspolitiska@vardforbundet.se

TULL-KUST

TULL-KUST - består av tjänstemän anställda i tullverket och kustbevakningen. TULL-KUSTs grundläggande fackliga mål är bra lön och en rättvis fördelning av lönemedel, anställningstrygghet, meningsfulla arbetsuppgifter, god personalutveckling och bra arbetsmiljö.

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2020-03-22