Utstationering – utsänd för att arbeta i annat land

Här finns information om vad utstationering är, vad en utstationerad arbetstagare har för rättigheter och vad en utstationerad arbetstagare och dess arbetsgivare har för skyldigheter.
Byggarbetare

Utstationering innebär att

  • en arbetsgivare sänder en arbetstagare för att utföra en tjänst i ett annat land under en begränsad tid
  • det finns en mottagare av de tjänster som arbetstagaren ska utföra.

Begränsad tid innebär att det ska finnas ett start- respektive slutdatum för när tjänsterna ska utföras.

Mottagare av tjänsterna kan vara ett företag, en kund, en ekonomisk samarbetspartner eller ett företag inom samma koncern. 

Arbetskraft ska kunna röra sig över nationsgränser på ett schysst sätt

Reglerna om utstationering är gemensamma för EU och EES-området. De ska stärka utstationerade arbetstagares rättigheter samt underlätta för människor att arbeta i andra länder och för företag att erbjuda sina tjänster över gränserna. Reglerna syftar också till att bekämpa social dumpning. Detta innebär att företag inte ska kunna utnyttja skillnader i arbets- och anställningsvillkor för att vinna konkurrensfördelar.

Arbetsmiljöverket är kontaktmyndighet i Sverige

Arbetsmiljöverket är kontaktmyndighet för utstationering i Sverige. Det innebär att vi vägleder om de lagar som gäller i Sverige för utstationerade. Vi tillhandahåller kollektivavtal och kontaktuppgifter till arbetsgivar- och arbetstagarparterna.

Vi samarbetar också med andra kontaktmyndigheter i andra länder. Om du vill nå andra kontaktmyndigheter i EU- och EES-området ska du vända dig till Europeiska kommissionen.

Nationella förbindelsekontor och myndigheter (engelska), Europeiska kommissionens webbplats, öppnas i nytt fönster

Reglerna som styr utstationering

Reglerna om utstationering finns i följande författningar:

Lag (1999:678) om utstationering av arbetstagare, riksdagens webbplats, öppnas i nytt fönster

Förordning (2017:319) om utstationering av arbetstagare, riksdagens webbplats, öppnas i nytt fönster

En sammanfattning på flera språk av vad som gäller vid utstationering hittar du i vår broschyr:

Information om utstationering (ADI 712), broschyr

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2019-12-20