Svenska lagar och regler om arbetsmiljöbrott gäller alla som arbetar på svenska arbetsplatser

De viktigaste reglerna om arbetsmiljön gäller även dig om du är i Sverige för att arbeta under en begränsad tid.
En närbild på en kvinna

Även för dig som är egenföretagare från ett annat land kan svenska lagar och regler gälla när du arbetar i Sverige. Så kan det bli om du som egenföretagare arbetar åt en enda uppdragsgivare, själv är skyldig att utföra allt arbete, inte har egna arbetsredskap eller lokal och uppdragsgivaren helt styr arbetet.

Regler om säkerhet med mera på arbetsplatsen och om straff och andra påföljder för dem som inte följer dessa regler gäller även för utländska arbetstagare och arbetsgivare i Sverige.

Arbetsgivaren är alltid skyldig att anmäla till Arbetsmiljöverket om det inträffat en olycka på arbetsplatsen. Om det råder osäkra och farliga förhållanden på en arbetsplats, om arbetet inte planeras och samordnas på rätt sätt eller om någon skadas i arbetet, måste det utredas och efter en sådan utredning kan det bli aktuellt med rättegång och straff.

Att det inte står rätt till med säkerheten på en arbetsplats kan upptäckas

  • genom en inspektion av arbetsmiljöinspektörer som besöker arbetsplatsen,
  • genom att någon som arbetar på arbetsplatsen anmäler förhållandena till skyddsombudet eller Arbetsmiljöverket eller
  • när det inträffar en olycka som leder till en utredning av Arbetsmiljöverket och polis.

Om du upptäcker risker på arbetsplatsen eller upplever att arbetsförhållandena är farliga och inte stämmer överens med lagar och regler kan du vända dig till skyddsombudet på arbetsplatsen eller direkt till Arbetsmiljöverket.

Anmäl utstationering

Utför ditt företag tjänster i Sverige? Utländska arbetsgivare måste anmäla utstationeringar och anmäla en kontaktperson till ett register när de skickar arbetstagare för att arbeta här.

Anmäl utstationering

Anmälningsskyldighet vid utstationering

Arbetsmiljöverket har ett nationellt register över utstationering där du som arbetsgivare ska registrera dina utstationerade arbetstagare.

Utstationeringslagen, Sveriges riksdags webbplats, öppnas i nytt fönster

 Förordning (2017:319) om utstationering av arbetstagare, förordning, Sveriges riksdags webbplats, öppnas i nytt fönster

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

För att vi ska kunna besvara dina kommentarer behöver du uppge en e-postadress. 

Har du en fråga, vill anmäla missförhållanden på en arbetsplats eller ge oss tips om arbetsplatser där arbetsmiljön inte är bra? Kontakta oss via vårt kontaktformulär.

Kontaktformulär

Senast uppdaterad 2015-06-26