Skatt och sociala förmåner

Skatteverket är den myndighet i Sverige som har hand om beskattning. Försäkringskassan har hand om de sociala förmånerna.

Skatt

Flera saker avgör ifall arbetstagaren ska betala inkomstskatt i Sverige eller i sitt hemland, bland annat hur länge personen vistas i Sverige och hur skatteavtalet mellan Sverige och hemlandet är utformat. Nor­malt betalar arbetstagaren skatt i det land där hen arbetar, men det finns undantag på grund av att Sverige har skatteavtal med vissa länder eller särskilda överens­kommelser inom EU.

Om arbetstagaren vistas i Sverige kortare tid än sex månader ska hen betala skatt enligt lagen om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta, så kallad SINK. Det är en statlig schablonskatt på 20 procent, vilket innebär att arbetsgivaren ska dra av för skatt på lönen. Arbetstagaren behöver då inte lämna någon inkomstdeklaration för arbetsinkomsten i Sverige. Tänk på att återkommande vistelser i Sverige kan innebära att arbetstagaren ska betala skatt på samma sätt som de som är bosatta i Sverige.

Enligt reglerna för SINK kan arbetstagaren slippa beskattning i Sverige om hen arbetar i Sverige kortare tid än 183 dagar under en tolvmånadersperiod.

Mer information om beskattning och blanketter finns på skatteverkets webbplats. Informationen finns till­gänglig på flera språk.

Skatteverkets webbplats, öppnas i nytt fönster

Sociala förmåner  

Huvudregeln är att utstationerade arbetstagare tillhör sitt eget lands socialförsäkringssystem. Arbetstagaren omfattas alltså inte av det svenska socialförsäkringssystemet. Reglerna är utformade så att arbetstagaren inte samtidigt ska vara försäkrad i flera länder.

Försäkringskassan i arbetstagarens hemland ger information om vad som gäller om hen blir sjuk medan hen arbetar i Sverige, behöver få läkar- eller sjukvård i Sverige m.m.

Försäkringskassans webbplats, öppnas i nytt fönster 

 

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2019-03-19