Skatt och förmåner för dig som är utstationerad i Sverige

Här står vad som gäller för dig när det gäller att betala skatt i Sverige och vilka sociala förmåner du har i Sverige. Skatteverket är den myndighet i Sverige som har hand om beskattning.

Du ska inte betala skatt om…

din arbetsgivare inte har ett kontor eller arbetsplats i Sverige och du bara är här under en kort tid.
 
För utstationerade arbetstagare som ska arbeta maximalt 183 dagar under ett år är inkomsterna skattefria, under förutsättning att den utländske arbetsgivaren saknar fast driftställe i Sverige.
 
Ett fast driftställe är en stadigvarande plats för näringsverksamhet, från vilken verksamheten bedrivs helt eller delvis. Exempel på vad som utgör fast driftställe är filial, kontor, fabrik och plats för byggnadsverksamhet (som pågår under minst tolv månader).

Du ska betala skatt om…

din arbetsgivare har ett fast driftställe i Sverige och du ska arbeta här i maximalt sex månader.

Om en arbetsgivare med ett fast driftställe i Sverige anställer en utländsk arbetstagare som inte är bosatt här för arbete under högst sex månader ska arbetstagaren betala särskild inkomstskatt, SINK. Den särskilda inkomstskatten uppgår till 20 procent. Efter sex månader anses arbetstagaren skattemässigt vara bosatt i Sverige och ska då betala skatt enligt de vanliga reglerna om statlig och kommunal inkomstskatt. Så kan också bli fallet vid återkommande vistelser i Sverige.
 
Det är möjligt att hos Skatteverket begära att omedelbart få betala skatt enligt de vanliga reglerna om statlig och kommunal inkomstskatt och då få kostnadsavdrag. Skattesatsen är då högre än 20 procent. Om de sammanlagda inkomsterna uteslutande, eller så gott som uteslutande, har tjänats in i Sverige får grundavdrag och allmänna avdrag göras från den skattepliktiga inkomsten. Några sådana avdragsmöjligheter finns inte beträffande särskild inkomstskatt.  

Du ska inte betala dubbel skatt

Det finns bestämmelser i så kallade dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och olika länder som innebär att ersättning i Sverige ska vara skattefri.
 
För upplysning om skattepliktiga och skattefria inkomster samt redovisning och inbetalning av skatt, kontakta Skatteverkets skatteupplysning. Länk till Skatteverket finns längre ner på sidan. 

Sociala avgifter ska inte betalas om…

utländska arbetsgivare sänder anställda till Sverige för arbete kortare tid än ett år. Om den anställde kommer från ett annat EU/EES-land ska tillhörigheten till ett annat lands socialförsäkring kunna styrkas med intyg. 

Sociala avgifter måste betalas…

i övriga fall. Sociala avgifter, i form av arbetsgivaravgifter eller egenavgifter betalas för den som arbetar i Sverige. Arbetsgivaravgift betalas av arbetsgivaren för de anställda och beräknas på summan av utbetalda löner och förmåner.
Egenavgift ska betalas av egna företagare som bedriver verksamhet i enskild firma eller handelsbolag.
 
Utländska arbetsgivare ska registrera sig hos Skatteverkets utlandskontor i Malmö eller utlandsenheten i Stockholm.
 
Arbetsgivare från Danmark, Färöarna, Grönland, Island, Polen, Slovakien, Slovenien, Tjeckien, Tyskland och Österrike ska vända sig till Skatteverkets utlandskontor i Malmö, och arbetsgivare från övriga länder till Skatteverkets utlandskontor i Stockholm.

Skatteverkets webbplats, öppnas i nytt fönster

Dina sociala förmåner i Sverige

Om tillhör ett annat lands socialförsäkringssystem och bara arbetar tillfälligt i Sverige, gäller som regel att du inte omfattas av det svenska socialförsäkringssystemet. Reglerna är utformade så att man inte samtidigt ska vara försäkrad i flera länder.

Det svenska socialförsäkringssystemet omfattar olika typer av förmåner: baserade på bosättning och baserade på arbete.

Arbetsbaserade förmåner täcker någon form av inkomstbortfall, till exempel föräldrapenning och sjukpenning. Om du arbetar för en svensk arbetsgivare men är utländsk arbetstagare har du rätt till dessa förmåner.

Bosättningsbaserade förmåner har du som regel rätt till om du bor i Sverige i ett år eller längre.

EU-medborgare omfattas av särskilda regler som innebär att de kan ha rätt till både arbetsbaserade och bosättningsbaserade förmåner, om arbetet endast utförs i Sverige.

Det är Försäkringskassan som beslutar om en person är försäkrad i Sverige och har rätt till förmåner.

Du kan frivilligt anmäla sig till Försäkringskassan när du kommer till Sverige för att arbeta. Anmälan påverkar inte den eventuella rätten till förmåner.

En person som kommer till Sverige för att bo här, utan att bli folkbokförd, måste enligt lag anmäla sig till Försäkringskassan.

Försäkringskassans webbplats, öppnas i nytt fönster 

Anmälningsskyldighet vid utstationering

Arbetsmiljöverket har ett nationellt register över utstationering där du som arbetsgivare ska registrera dina utstationerade arbetstagare.

Utstationeringslagen, Sveriges riksdags webbplats, öppnas i nytt fönster

 Förordning (2017:319) om utstationering av arbetstagare, förordning, Sveriges riksdags webbplats, öppnas i nytt fönster

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

För att vi ska kunna besvara dina kommentarer behöver du uppge en e-postadress. 

Har du en fråga, vill anmäla missförhållanden på en arbetsplats eller ge oss tips om arbetsplatser där arbetsmiljön inte är bra? Kontakta oss via vårt kontaktformulär.

Kontaktformulär

Senast uppdaterad 2016-06-29