Semester för utstationerade

Arbetstagaren har rätt till betald semester enligt semesterlagen. Men inom vissa monterings- eller installationsarbeten gäller reglerna om semester endast om utstationeringen överstiger åtta dagar.

Det är möjligt att avtala bort rätten till semesterledighet om arbetstagaren arbetar högst tre månader i Sverige. Arbetstagaren har då i stället rätt till semesterersättning. 

Om arbetstagaren slutar arbeta hos sin arbetsgivare utan att ha fått sin intjänade semesterlön, har arbetstagaren i stället rätt till extra betalning för utebliven semesterlön.

Här kan du läsa om semesterlagen

Länk till semesterlagen, öppnas i nytt fönster

En arbetstagare som inte får den semester som hen har rätt till enligt lagen, kan vända sig till en svensk domstol. Om du har frågor kan du vända dig till fackförbundet inom din bransch.

Om arbetsgivare är bunden av ett svenskt kollektivavtal som reglerar semesterfrågor ska arbetstagaren i stället kontakta det fackförbund som arbetsgivaren tecknat avtalet med.

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2019-03-19