Lön för utstationerade

Enligt utstationeringsdirektivet ska utstationerade arbetstagare garanteras den minimilön som finns i värdlandet. I Sverige finns dock ingen lag om minimilön och det finns därför inte någon särskild lönenivå som automatiskt gäller för utstationerade arbetstagare i Sverige. Däremot kan det finnas minimilöner i svenska kollektivavtal som förhandlas fram av arbetstagar- och arbetsgivarorganisationerna. Innehållet i avtalen skiljer sig åt från bransch till bransch och minimilöner finns inte alltid angivna.

Om du som arbetsgivare tecknar kollektivavtal med en svensk arbetstagarorganisation eller bli medlem i en svensk arbetsgivarorganisation blir du bunden av ett svenskt kollektivavtal.

På vår hemsida finns några kollektivavtal publicerade. Där finns också kontaktuppgifter till några fackförbund.

Kontakta en arbetsgivarorganisation för din bransch om du har ytterligare frågor om kollektivavtal och vilken minimilön som gäller för en viss bransch.

Fackförbundens rätt att vidta stridsåtgärder 

Fackförbunden har rätt att vidta stridsåtgärder för att förmå utstationerande arbetsgivare att teckna kollektivavtal. Stridsåtgärder får vidtas även om arbetsgivaren erbjuder villkor som motsvarar minimivillkoren i ett centralt kollektivavtal. Stridsåtgärderna får dock bara gälla minimilön och andra minimivillkor som rör områdena inom den s.k. hårda kärnan (se 5 § utstationeringslagen) och som finns i ett centralt kollektivavtal.

Om ett fackförbund begär det måste utstationerande arbetsgivare utse en företrädare som har behörighet att förhandla om och sluta kollektivavtal.

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2019-03-19