Fackförbundens rätt att vidta stridsåtgärder

Skugga av person med hjälm

Fackförbunden har rätt att vidta stridsåtgärder för att förmå utstationerande arbetsgivare att teckna kollektivavtal.

De arbets- och anställningsvillkor som fackförbunden får kräva med stöd av stridsåtgärder är begränsade till minimilön och andra minimivillkor på områdena inom den s.k. hårda kärnan (se 5 § utstationeringslagen) och som finns i ett centralt kollektivavtal.

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

För att vi ska kunna besvara dina kommentarer behöver du uppge en e-postadress. 

Har du en fråga, vill anmäla missförhållanden på en arbetsplats eller ge oss tips om arbetsplatser där arbetsmiljön inte är bra? Kontakta oss via vårt kontaktformulär.

Kontaktformulär

Senast uppdaterad 2017-06-28