Lex Laval – stridsåtgärder vid utstationering

Efter en dom i EU-domstolen, den så kallade Laval-domen, har ett antal ändringar gjorts i utstationeringsbestämmelserna.
Skugga av person med hjälm

Sedan den 15 april 2010 gäller att:

  • fackliga organisationer har fått ändrade möjligheter att använda stridsåtgärder mot utstationerande arbetsgivare.
  • kollektivavtalsparterna måste lämna in villkoren som gäller vid utstationering i sina kollektivavtal till Arbetsmiljöverket

Den nya paragrafen 5 a i utstationeringslagen infördes efter Laval-domen. Den talar om när det är tillåtet att använda stridsåtgärder mot utstationerande arbetsgivare.

Organisationerna kan använda stridsåtgärder mot arbetsgivaren för att få till ett kollektivavtal för de utstationerade arbetstagarna. För att få använda sig av stridsåtgärder måste det handla om

  • minimivillkor i ett svenskt centralt branschavtal (ett avtal som gäller generellt i hela landet för en viss bransch).
  • villkor som gäller semester, arbetstid, lön och liknande
  • att villkoren i kollektivavtalet är bättre än vad som redan gäller enligt svensk lag.

En arbetstagarorganisation får inte använda stridsåtgärder för att få till stånd ett svenskt kollektivavtal, om en arbetsgivare kan visa att arbetstagarna redan omfattas av villkor som är minst lika bra som de i ett svenskt centralt branschavtal.

För att vi ska kunna besvara dina kommentarer behöver du uppge en e-postadress. Har du en sakfråga hänvisar vi till vårt kontaktformulär.

Kontaktformulär

Senast uppdaterad 2015-06-26