Fackförbundens rätt att vidta stridsåtgärder

Skugga av person med hjälm

Fackförbunden har rätt att vidta stridsåtgärder för att förmå utstationerande arbetsgivare att teckna kollektivavtal. Stridsåtgärder får dock vidtas endast om de villkor som krävs överensstämmer med den minimilön och andra minimivillkor i ett centralt kollektivavtal som tillämpas i hela Sverige på motsvarande arbetstagare i den aktuella branschen. Vidare får stridsåtgärderna endast avse minimilön och andra minimivillkor inom den s.k. hårda kärnan som anges i 5 § utstationeringslagen

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

För att vi ska kunna besvara dina kommentarer behöver du uppge en e-postadress. Har du en sakfråga hänvisar vi till vårt kontaktformulär.

Kontaktformulär

Senast uppdaterad 2017-06-26