Kollektivavtalsparter

Arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer företräder sina medlemmar – arbetsgivare respektive arbetstagare – och har till uppgift att ta tillvara deras intressen. De förhandlar sinsemellan, exempelvis för att teckna kollektivavtal och lösa tvister.

Arbetstagarorganisationer

Akademikerförbundet SSR

Telefon: 08-617 44 00
ssrdirekt@akademssr.se

 

Byggnads

Roger Johansson
Telefon:010-601 10 55
roger.johansson@byggnads.se

Byggnads Webbplats, öppnas i nytt fönster

 

 

Civilekonomerna

Telefon: 08-55691260
ombudsman@civilekonomerna.se

 

DIK – fackförbundet för de som arbetar inom kultur och kommunikation

Telefon: 08-480 040 00
fackligt@dik.se

 

Elektrikerna - Svenska Elektrikerförbundet

Telefon: 0771-10 14 00
postbox.fk@sef.se

 

Fackförbundet Fysioterapeuterna

Telefon: 08-567 061 00
kansli@fysioterapeuterna.se

 

FTF-Facket för försäkring och finans

Maria.liljedahl@ftf.se

 

Fackförbundet ST

Telefon: 0771-555444
stdirekt@st.org

 

GS-Facket för skogs-,trä- och grafisk bransch

Tony Berggren
Telefon:010-470 86 72
tony.berggren@gsfacket.se

 

Hotell och Restaurangfacket

Telefon:0771-575 859
au@hrf.net

 

IF Metall

Berit Bengtsson
Georgios Kontorinis
berit.bengtsson@ifmetall.se
georgios.kontorinis@ifmetall.se

 

Journalist Förbundet

forhandlingsjouren@sjf.se

 

Ledarna - Sveriges Chefsorganisation

Telefon:0200 - 87 11 11
ledarna@ledarna.se 

 

Livsmedelsarbetareförbundet

Jolan Wennberg
tel: 08 - 796 29 00
info@livs.se

 

LO - Landsorganisationen i Sverige

105 53 Stockholm 
Sverige 
Tel: 08-796 25 00 
mailbox@lo.se

LOs webbplats, öppnas i nytt fönster

Förbunden på LOs webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Svenska Kommunalarbetarförbundet

Oskar Taxén 
Telefon: 010-422 71 79
oskar.taxen@kommunal.se

 

Sveriges läkarförbund

Peter Wursé
Arbetsliv & Juridik
Box 5610
114 86  STOCKHOLM
Tfn: 08-790 3300
Sveriges läkarförbunds webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Lärarnas Riksförbund

Telefon: 08-6132700
Lärarnas Riksförbund webbplats, öppnas i nytt fönster

 

SEKO – fackförbund inom staten, energi, försvar, post, sjöfolk, tele, trafik, vård samt väg och ban.

telefon 0770-457900
sekodirekt@seko.se

 

SRAT - Akademiker inom hälsa, kommunikation och förvaltning

Telefon:08-442 44 60
kansli@srat.se

 

Svenska Målareförbundet

Telefon: 08-58 72 74 00
post@malareforbundet.se

 

Sveriges Ingenjörer

forhandling@sverigesingenjorer.se

 

Sveriges skolledarförbund

Britt Sundström
Telefon: +46 8 567 06 205
Box 3266, SE 103 65 Stockholm
Vasagatan 48
britt.sundstrom@skolledarna.se

 

TCO - Tjänstemännens Centralorganisation

Linnégatan 14 
114 94 Stockholm 
Sverige 
Tel: 08-782 9100 
Fax: 08 663 75 20 
 info@tco.se

TCOs webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Teaterförbundet

Telefon: 08-441 13 00
info@teaterforbundet.se

 

Unionen

Postmottagare-avtal-och-politik@unionen.se

 

Vision

Telefon: 0771-440000
visiondirekt@vision.se

 

Vårdförbundet

Förhandlingsstrategiska enheten
Adolf Fredriks kyrkogata 11
Box 3260
103 65 Stockholm
info.forhandlingspolitiska@vardforbundet.se

 

Arbetsgivarorganisationer

På arbetsgivarsidan finns olika arbetsgivarorganisationer för privata och statliga arbetsgivare. De flesta är i sin tur medlemmar i någon av följande:

 • Svenskt Näringsliv
 • Almega
 • TransportGruppen
 • Livsmedelsföretagen
 • Skogsindustrierna
 • Stål och Metall Arbetsgivareförbundet
 • Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet
 • Svensk Handel
 • Sveriges Byggindustrier
 • Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare
 • Sveriges Transportindustriförbund
 • Teknikföretagen
 • VVS Företagen

Arbetsgivarföreningen KFO och Arbetsgivaralliansen

Magnus Lindström
Telefon: 08-702 54 00
magnus.lindstrom@kfo.se

Annika Eidfelt
Telefon: 08-545 912 03
annika.eidfelt@arbetsgivaralliansen.se

 

Arbetsgivarverket

Ken Johnsson, Biträdande förhandlingschef
ken.johnsson@arbetsgivarverket.se

 

Arbetsgivarorganisationen Livsmedelsföretagen

Telefon: 08-762 65 50

radgivning@li.se

 

Industriarbetsgivarna

Peter Kancans
Telefon direkt: 08-7626774
Telefon kansliet: 08-7626770
rad@industriarbetsgivarna.se

 

 

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL

Telefon: 08-452 70 00

Sveriges Kommuner och Landstings webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

För att vi ska kunna besvara dina kommentarer behöver du uppge en e-postadress. 

Har du en fråga, vill anmäla missförhållanden på en arbetsplats eller ge oss tips om arbetsplatser där arbetsmiljön inte är bra? Kontakta oss via vårt kontaktformulär.

Kontaktformulär

Senast uppdaterad 2017-11-23