Kollektivavtal för utstationering

Arbetstagarorganisationerna ska lämna in de kollektivavtalsvillkor till Arbetsmiljöverket som de kan komma att kräva med användande av stridsåtgärder.
En skyddshjälm med nät

För att vi ska kunna besvara dina kommentarer behöver du uppge en e-postadress. Har du en sakfråga hänvisar vi till vårt kontaktformulär.

Kontaktformulär

Senast uppdaterad 2016-06-21