Föräldraledighet för utstationerade

Föräldraledighetslagen gäller även utstationerade

De svenska bestämmelserna om föräldraledighet gäller även utstationerade. Arbetstagaren har till exempel rätt till föräldraledighet i samband med barnets födelse och får inte drabbas av missgynnande behandling. För kvinnor som är gravida eller som nyss har fått barn finns också bestämmelser om skyddsåtgärder.

Mammor har rätt att vara lediga

Utstationerade arbetstagare har rätt att vara helt lediga i samband med barnets födelse. Rätten att vara ledig gäller sju veckor före den beräknade tidpunkten för förlossningen och sju veckor efter förlossningen.

Orättvis behandling är förbjudet

Arbetsgivaren får inte särbehandla sina anställda. Förbudet mot missgynnande behandling gäller i flera situationer, till exempel när

  • löne- och anställningsvillkor ska bestämmas
  • arbetet ska ledas och fördelas
  • personal ska befordras
  • det är aktuellt att säga upp eller avskeda någon.

Förbudet gäller inte om olika villkor eller olika behandling är en nödvändig följd av föräldraledigheten.

Om arbetstagaren blir uppsagd eller avskedas av skäl som enbart har samband med föräldraledigheten kan uppsägningen eller avskedandet ogiltigförklaras. Begäran om en ogiltigförklaring görs hos, efter ansökan av arbetstagaren eller fackförbundet. Kontakta fackförbundet för mer information.

Omplacering efter barnets födelse

Arbetstagaren som nyligen fått barn eller ammar, har rätt att omplaceras till ett annat arbete utan att förlora sina anställningsförmåner. Anledningen ska vara att arbetstagaren inte kan utföra sina normala arbetsuppgifter, till exempel att hen måste hantera farliga ämnen eller att arbetet är fysiskt påfrestande. Rätten till omplacering gäller bara om arbetsgivaren kan ordna ett annat arbete för arbetstagaren. Om det inte går har arbetstagaren i stället rätt till ledighet så länge det krävs för att skydda sin hälsa.

Vill arbetstagaren använda sin rätt till omplacering ska hen anmäla det till arbetsgivaren. 

Arbetsgivaren kan få betala skadestånd

En arbetsgivare som bryter mot bestämmelserna kan bli skadeståndsskyldig gentemot arbetstagaren.

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2019-03-19