Din arbetsmiljö som utstationerad

Den svenska arbetsmiljölagen och alla föreskrifter av Arbetsmiljöverket gäller för dina arbetstagare. I arbetsmiljölagen finns regler för arbetsgivare och andra skyddsansvariga som går ut på att arbetstagarna inte ska drabbas av ohälsa eller olycksfall i arbetet.

En annan viktig del i lagen är att uppnå en god arbetsmiljö. Arbetsmiljön är allt som finns på arbetet, och gäller allt från att maskiner och redskap uppfyller säkerhetskraven, till att stressnivån inte är för hög. Det kan också röra sig om att belysningen på en arbetsplats är tillräckligt bra eller att ljudnivån är acceptabel.

På varje arbetsplats med minst fem anställda ska det finnas minst ett skyddsombud. Skyddsombudet representerar de anställda i arbetsmiljöarbetet och bevakar att arbetsmiljön är bra. Arbetsgivaren har det yttersta ansvaret för arbetsmiljön, men i arbetsmiljölagen står att det organiserade arbetsmiljöarbetet ska drivas tillsammans med de anställda och deras representanter. Om arbetstagaren upplever att det finns brister i arbetsmiljön kan hen kontakta skyddsombudet på arbetsplatsen.

Arbetsmiljöverket vill se en bra arbetsmiljö för alla

Arbetsmiljöverket arbetar för rätten till sunda, säkra och utvecklande arbetsförhållanden. Vi driver på för att det på varje arbetsplats ska finnas ett aktivt arbetsmiljöarbete, där alla vill och kan bidra. Vår vision är att alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö.

Arbetsmiljöverket granskar också att arbetsgivarna följer arbetsmiljölagen och föreskrifterna. Det gör vi genom att besöka och inspektera arbetsplatserna.

Filmer om utstationering

Janis som är utstationerad arbetstagare från Lettland

Tommie jobbar som marknadschef på ett estniskt bolag som hyr ut arbetstagare till andra länder.

Arbetstagaren kan vända sig till oss

En arbetstagare kan kontakta oss om hen upplever att arbetsgivaren bryter mot bestämmelserna i arbetsmiljölagen.

Kontakta oss

Här kan du läsa mer om arbetsmiljölagen:

Arbetsmiljölagen

Anmäl utstationering

Utför ditt företag tjänster i Sverige? Utländska arbetsgivare måste anmäla utstationeringar och anmäla en kontaktperson till ett register när de skickar arbetstagare för att arbeta här.

Anmäl utstationering

Anmälningsskyldighet vid utstationering

Arbetsmiljöverket har ett nationellt register över utstationering där du som arbetsgivare ska registrera dina utstationerade arbetstagare.

Utstationeringslagen (1999:678), Sveriges riksdags webbplats, öppnas i nytt fönster

 Förordning (2017:319) om utstationering av arbetstagare, förordning, Sveriges riksdags webbplats, öppnas i nytt fönster

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2019-03-27