Din arbetsmiljö som utstationerad

Arbetsmiljölagen skyddar dig. När du är utstationerad gäller den svenska arbetsmiljölagen och alla föreskrifter även dig.

I arbetsmiljölagen finns regler om vilka skyldigheter arbetsgivare och andra skyddsansvariga har för att hindra ohälsa och olycksfall i arbetet. 

En annan viktig del i arbetsmiljölagen är att uppnå en god arbetsmiljö. Arbetsmiljön är allt som finns på ditt arbete, det vill säga allt från att maskiner och redskap fyller de säkerhetskrav som ställts på dem, till att stressnivån inte är för hög. Det kan också röra sig om att belysningen på en arbetsplats är tillräckligt bra eller att ljudnivån är acceptabel.

På varje arbetsplats med minst fem anställda ska det finnas minst ett skyddsombud.

Skyddsombudet representerar de anställda i arbetsmiljöarbetet och bevakar att arbetsmiljön är bra. Även om arbetsgivaren har det yttersta ansvaret för arbetsmiljön, är det ett uttalat krav i arbetsmiljölagen att det organiserade arbetsmiljöarbetet ska drivas tillsammans med de anställda och deras representanter.

Arbetsmiljöverkets uppdrag

Arbetsmiljöverket arbetar för rätten till sunda, säkra och utvecklande arbetsförhållanden. Vi driver på för att det på varje arbetsplats ska finnas ett aktivt arbetsmiljöarbete, där alla vill och kan bidra. Vår vision är att alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö.

Arbetsmiljöverket har också till uppgift att granska att arbetsgivarna följer arbetsmiljölagen och föreskrifterna.  Det gör vi genom inspektioner, det vill säga besök på arbetsplatserna.

Du kan vända dig till oss

Om du upplever att din arbetsgivare bryter mot bestämmelserna i arbetsmiljölagen, kan du kontakta oss.

Kontakta oss

Här kan du läsa mer om arbetsmiljölagen:

Arbetsmiljölagen

Anmäl utstationering

Utför ditt företag tjänster i Sverige? Utländska arbetsgivare måste anmäla utstationeringar och anmäla en kontaktperson till ett register när de skickar arbetstagare för att arbeta här.

Anmäl utstationering

Anmälningsskyldighet vid utstationering

Arbetsmiljöverket har ett nationellt register över utstationering där du som arbetsgivare ska registrera dina utstationerade arbetstagare.

Utstationeringslagen, Sveriges riksdags webbplats, öppnas i nytt fönster

 Förordning (2017:319) om utstationering av arbetstagare, förordning, Sveriges riksdags webbplats, öppnas i nytt fönster

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

För att vi ska kunna besvara dina kommentarer behöver du uppge en e-postadress. 

Har du en fråga, vill anmäla missförhållanden på en arbetsplats eller ge oss tips om arbetsplatser där arbetsmiljön inte är bra? Kontakta oss via vårt kontaktformulär.

Kontaktformulär

Senast uppdaterad 2015-06-26