E-tjänster och blanketter

Anmäl utstationering

Utländska arbetsgivare måste anmäla utstationering och en kontaktperson till ett register i Sverige. Registret finns hos oss på Arbetsmiljöverket.

Anmäl utstationering

Utför ditt företag tjänster i Sverige? Utländska arbetsgivare måste anmäla utstationeringar och anmäla en kontaktperson till ett register när de skickar arbetstagare för att arbeta här.

Anmäl utstationering

Information om utstationering (ADI 712), broschyr 

När ska uppgifter anmälas?

Anmälan ska göras senast när en utstationerad arbetstagare börjar arbeta i Sverige. Om utstationeringen ska pågå under högst fem dagar behövs ingen anmälan. Skulle arbetet förlängas så ska en anmälan göras senast den sjätte dagen.

Vilka uppgifter ska registreras?

De uppgifter som ska registreras är:

  • Arbetsgivarens namn, postadress och hemvist/säte.
  • Kontaktuppgifter till en behörig företrädare för arbetsgivaren (kan vara i hemlandet).
  • Vilken typ av tjänster som ska erbjudas i Sverige.
  • Planerad tidsperiod.
  • Plats för tjänsternas utförande.
  • De utstationerade arbetstagarnas namn och personnummer/födelsedatum.
  • Uppgifter om den utsedda kontaktpersonen, personnummer/födelsedatum, adress och telefonnummer i Sverige, e-postadress.

Anmäl/Registrera en kontaktperson i Sverige

När kontaktpersonen anmäls till registret blir personen behörig att ta emot delgivningar för den utländska arbetsgivarens räkning. Kontaktpersonen ska också kunna visa handlingar där det framgår att kraven i utstationeringslagen är uppfyllda. Det kan t.ex. vara anställningsavtal som visar att arbetstagarna har de villkor som krävs enligt utstationeringslagen, nödvändig dokumentation enligt arbetsmiljölagen samt arbetstidsjournaler.

Anmäl i tid och slipp avgift

Om arbetsgivaren inte anmäler utstationeringen och en kontaktperson till registret i rätt tid tar Arbetsmiljöverket ut en avgift från arbetsgivaren, en sanktionsavgift på 20 000 kronor.

Vi kan också förelägga arbetsgivaren att rätta till brister när:

  • Arbetsgivaren inte ändrar de registrerade uppgifterna vid verksamhetsförändringar
  • Kontaktpersonen inte utför sitt uppdrag enligt registerbestämmelserna
  • Arbetsgivaren gjort en oriktig eller bristfällig anmälan till registret

Föreläggandet kan förenas med vite. Om arbetsgivaren inte rättar till bristerna kan ett vite dömas ut.

Bestämmelser om registret

Bestämmelser om registret finns i lag (1999:678) om utstationering av arbetstagare och i förordningen (2017:319) om anmälningsskyldighet vid utstationering av arbetstagare.

Utstationering av arbetstagare, lag, Sveriges Riksdags webbplats, öppnas i nytt fönster

Förordning (2017:319) om utstationering av arbetstagare, Sveriges Riksdags webbplats, öppnas i nytt fönster

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2019-06-19