Utstationering – utländsk arbetskraft i Sverige

Välkommen till Arbetsmiljöverkets sida om utstationering. Här finns information för dig som är arbetsgivare och utstationerar dina arbetstagare i Sverige, och för dig som är utstationerad arbetstagare i Sverige.
Byggarbetare

Register för utstationering

Utför ditt företag tjänster i Sverige? Utländska arbetsgivare ska anmäla utstationeringar och anmäla en kontaktperson till ett register när de skickar arbetstagare för att arbeta här.

Sök utstationering

Anmäl utstationering

Du som är arbetsgivare och utstationerar dina arbetstagare i Sverige ska se till att följa de svenska lagarna om arbetsmiljö, arbetstider, semester, föräldraledighet och diskriminering. I menyn till vänster har vi listat olika områden som är viktiga att känna till.

Du som är utstationerad arbetstagare har ett skydd enligt svenska lagar när det gäller arbetsmiljö, arbetstider, semester, föräldraledighet och diskriminering. Det gäller oavsett om du kommer från ett land inom EU eller ett land utanför EU. I menyn till vänster har vi listat olika områden som är viktiga att känna till.

Varför finns det regler om utstationering?

Reglerna om utstationering ska stärka utstationerade arbetstagares rättigheter samt underlätta för människor att arbeta i andra länder och för företag att erbjuda sina tjänster över gränserna. Reglerna syftar också till att bekämpa social dumpning Detta innebär att företag inte ska kunna utnyttja skillnader i arbets- och anställningsvillkor för att vinna konkurrensfördelar.

Vad är utstationering?

En utstationerad arbetstagare i Sverige är en person som vanligtvis arbetar i ett annat land men skickas till Sverige av sin arbetsgivare för att arbeta här under en begränsad tid. En arbetsgivare som utstationerar sina arbetstagare i Sverige har sitt säte i ett annat land och tillhandahåller tjänster över gränserna. Arbetsgivaren utstationerar sina arbetstagare i Sverige under begränsad tid.


Utstationeringen kan ske

  • enligt ett avtal som arbetsgivaren ingår med en mottagare av tjänsterna i Sverige,
  • inom koncernen, eller
  • genom att arbetsgivaren hyr ut arbetskraft eller ställer arbetskraft till förfogande och sänder arbetstagare till ett användarföretag i Sverige.

Det här är utstationering

Vi är kontaktmyndighet när det gäller utstationering

Arbetsmiljöverket informerar om de lagar som gäller i Sverige för utstationerade. Vi tillhandahåller kollektivavtal och kontaktuppgifter till arbetsgivar- och arbetstagarparterna. Vi samarbetar också med andra kontaktmyndigheter i andra länder.

Om du vill komma i kontakt med andra kontaktmyndigheter i Europa ska du vända dig till Europeiska kommissionen.

Europeiska Kommissionens webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Anmälningsskyldighet vid utstationering

Arbetsmiljöverket har ett nationellt register över utstationering där du som arbetsgivare ska registrera dina utstationerade arbetstagare.

Utstationeringslagen (1999:678), Sveriges riksdags webbplats, öppnas i nytt fönster

 Förordning (2017:319) om utstationering av arbetstagare, förordning, Sveriges riksdags webbplats, öppnas i nytt fönster

Ska du utstationeras till ett annat land?

Om du är anställd i Sverige och ska utstationeras i ett annat land får du söka information om de regler som gäller i det land du ska utstationeras till. 

Europeiska kommissionens webbplats, öppnas i nytt fönster

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2019-03-19