Utstationering – utländsk arbetskraft i Sverige

Välkommen till Arbetsmiljöverkets sida om utstationering. Den är till för dig som ska arbeta tillfälligt i Sverige.
Byggarbetare

Nya regler

Den 1 juni 2017 gäller nya regler om utstationering. Lagändringarna syftar till att stärka kollektivavtalens ställning för att den svenska arbetsmarknadsmodellen ska fungera bättre när det gäller skydd för utstationerade arbetstagare. Ändringarna innebär i korthet:

  • Lex Laval är upphävd, vilket innebär att fackförbunden får vidta stridsåtgärder även om arbetsgivaren visar att hen ger villkor som motsvarar minimivillkoren i ett centralt kollektivavtal.
  • Utstationerande arbetsgivare är skyldiga att på begäran av ett fackförbund utse en företrädare som har behörighet att förhandla om och sluta kollektivavtal.
  • Utstationerade arbetstagare som inte är medlemmar i svenskt fackförbund ska ha rätt till vissa kollektivavtalsvillkor, om den utstationerande arbetsgivare tecknat ett svenskt kollektivavtal med ett svenskt fackförbund.
  • Utstationerade arbetstagare skyddas mot repressalier, vilket betyder att en utstationerande arbetsgivare inte får utsätta sina arbetstagare för repressalier på grund av att arbetstagaren inlett rättsliga eller administrativa förfaranden om arbets- och anställningsvillkor som gäller vid utstationering eller enligt kollektivavtal.
  • Arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer ska anmäla en kontaktperson/kontaktfunktion till Arbetsmiljöverket. Kontaktpersonen uppgift är att informera om sådana arbets- och anställningsvillkor som kan krävas med stöd av stridsåtgärder.

Register för utstationering

Utför ditt företag tjänster i Sverige? Utländska arbetsgivare ska anmäla utstationeringar och anmäla en kontaktperson till ett register när de skickar arbetstagare för att arbeta här.

Sök utstationering

Anmäl utstationering

Här hittar du information om vilka regler som gäller vid utstationering. I menyn till vänster har vi listat olika områden som är viktiga för dig och din arbetsgivare. 

Under rubriken "Det här är utstationering" finns lagen om utstationering och EU-direktivet.

Under de andra rubrikerna finns information om vilka villkor som gäller på den svenska arbetsmarknaden, som både du som är utstationerad och din arbetsgivare måste känna till.

Vad är utstationering?

En utstationerad arbetstagare är en person som skickas till ett annat land av sin arbetsgivare för att arbeta där under en begränsad tid. Om personen skickas till Sverige omfattas han eller hon av vissa bestämmelser i svenska lagar och kollektivavtal under den tid som arbetet pågår.

Läs mer under rubriken "Det här är utstationering".

Det här är utstationering

Är du anställd i Sverige?

Om du är anställd i Sverige och ska utstationeras i ett annat land får du söka information om de regler som gäller i det land du ska utstationeras till. Du kan kontakta landets ambassad eller söka information på webben. 

Europeiska Kommissionen har listat de flesta EU-länders webbplatser om utstationering. Dessa är också Arbetsmiljöverkets samarbetskontor. 

Europeiska Kommissionens webbplats, öppnas i nytt fönster

Vi är kontaktmyndighet

Arbetsmiljöverket är förbindelsekontor (kontaktmyndighet) i Sverige när det gäller utstationering. Vi informerar om de arbets- och anställningsvillkor som gäller i Sverige. Vi samarbetar också med andra förbindelsekontor i andra länder.

Vill du komma i kontakt med andra förbindelsekontor i Europa? Vänd dig till Europeiska Kommissionen.

Europeiska Kommissionens webbplats, öppnas i nytt fönster

Om du har frågor kan du kontakta Arbetsmiljöverket: 010-730 90 00.

Anmälningsskyldighet vid utstationering

Arbetsmiljöverket har ett nationellt register över utstationering där du som arbetsgivare ska registrera dina utstationerade arbetstagare.

Utstationeringslagen, Sveriges riksdags webbplats, öppnas i nytt fönster

 Förordning (2017:319) om utstationering av arbetstagare, förordning, Sveriges riksdags webbplats, öppnas i nytt fönster

Safe at work

Arbetsmiljöverkets webbplats till utländsk arbetskraft som tillfälligt arbetar i Sverige inom restaurang- och byggbranschen, på 12 språk.

Safe at work, webbplats, öppnas i nytt fönster

Ska du utstationeras till ett annat land?

Om du är anställd i Sverige och ska utstationeras i ett annat land får du söka information om de regler som gäller i det land du ska utstationeras till. 

Europeiska kommissionens webbplats, öppnas i nytt fönster

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

För att vi ska kunna besvara dina kommentarer behöver du uppge en e-postadress. 

Har du en fråga, vill anmäla missförhållanden på en arbetsplats eller ge oss tips om arbetsplatser där arbetsmiljön inte är bra? Kontakta oss via vårt kontaktformulär.

Kontaktformulär

Senast uppdaterad 2017-06-05