Om arbetstidslagen

Arbetstidslagen innehåller regler om hur mycket en arbetstagare får arbeta per dygn, vecka och år. Den tar upp jourtid och beredskap, rätten till raster och pauser och vad som gäller för nattvila.
Människor på språng i en gångtunnel

Exempelvis ska alla arbetstagare ha ledigt minst 11 timmar i följd under varje period om 24 timmar. Det kallas för dygnsvila.

I princip gäller arbetstidslagen för allt arbete i Sverige. Det finns undantag, som du kan läsa mer om nedan. Ett viktigt undantag är bestämmelsen i 12 § arbetstidslagen. Den säger att en arbetsgivare ska lämna besked till arbetstagare om ändringar i arbetstidens förläggning minst två veckor i förväg, det gäller inte vid utstationering.

Vissa branscher har speciella arbetstider och egna bestämmelser. Det gäller bland annat för flygpersonal inom civilflyget, vägtransportarbete och vid internationell järnvägstrafik. 

Arbetstidslagen kan avtalas bort genom kollektivavtal. Kollektivavtalet kan då antingen ersätta hela lagen eller delar av den.

Arbetsmiljöverket kontrollerar att lagen följs

Arbetsmiljöverket har tillsyn över arbetstidslagen och kan tillåta undantag från vissa av lagens regler. Om du upplever att din arbetsgivare bryter mot bestämmelserna i arbetstidslagen, och det saknas kollektivavtal som reglerar frågan, kan du vända dig direkt till Arbetsmiljöverket.

Om arbetstiden är reglerad genom kollektivavtal har Arbetsmiljöverket inte tillsyn. Då kommer arbetsgivar- och arbetstagarorganisationen själva överens om vilka undantag som får göras.

Läs mer om arbetstidslagen via länken nedan.

Arbetstidslagen

Semester

Är du utstationerad gäller reglerna om rätten till betald semester även dig. Det finns ett undantag för den som är utstationerad och det gäller vid en första montering eller installation av en vara och arbetet utförs under mindre än åtta dagar. Har en annan medarbetare varit utstationerad för samma arbete tidigare under det senaste året ska den tiden räknas in i tiden för utstationeringen.

Undantaget i åttadagarsregeln gäller inte om arbetet gäller byggverksamhet där byggnader förs upp, sätts i stånd, underhålls, byggs om eller rivs.  Då omfattas du av bestämmelserna om betald semester från utstationeringens första dag.

Kortare anställningar

Det är möjligt att avtala bort rätten till semesterledighet om du arbetar högst tre månader i Sverige. Du har då istället rätt till semesterersättning.

Semesterersättning

Om du saknar rätt till betald semesterledighet enligt något av undantagen ovan eller som slutar arbeta hos din arbetsgivare utan att ha fått din intjänade semesterlön, har du istället rätt till extra betalning för utebliven semesterlön (så kallad semesterersättning).

Här kan du läsa semesterlagen.

Semesterlagen, Sveriges Riksdags webbplats, öppnas i nytt fönster

Om du som är utstationerad inte får de arbets- och anställningsvillkor som du har rätt till enligt lagen, kan du vända dig till en svensk domstol.  

Arbetstidslagen, ATL

Arbetstidslagen innehåller bestämmelser om arbetstidens förläggning.

Arbetstidslagen

Anmäl utstationering

Utför ditt företag tjänster i Sverige? Utländska arbetsgivare måste anmäla utstationeringar och anmäla en kontaktperson till ett register när de skickar arbetstagare för att arbeta här.

Anmäl utstationering

Anmälningsskyldighet vid utstationering

Arbetsmiljöverket har ett nationellt register över utstationering där du som arbetsgivare ska registrera dina utstationerade arbetstagare.

Utstationeringslagen, Sveriges riksdags webbplats, öppnas i nytt fönster

 Förordning (2017:319) om utstationering av arbetstagare, förordning, Sveriges riksdags webbplats, öppnas i nytt fönster

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2016-09-20