Kollektivavtalsparter

Arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer företräder sina medlemmar – arbetsgivare respektive arbetstagare – och har till uppgift att ta tillvara deras intressen. De förhandlar sinsemellan, exempelvis för att teckna kollektivavtal och lösa tvister.

Det finns lokala och centrala organisationer.

På arbetstagarsidan finns fackliga organisationer och fackförbund. De flesta fackförbunden tillhör i sin tur en av tre sammanslutningar – LO, TCO eller Saco (ett antal av medlemsförbunden anges nedan under respektive sammanslutning).

LO - Landsorganisationen i Sverige

105 53 Stockholm
Sverige
Tel: 08-796 25 00 
E-post: mailbox@lo.se

LOs webbplats, öppnas i nytt fönster

Förbunden på LOs webbplats, öppnas i nytt fönster

TCO - Tjänstemännens Centralorganisation

Linnégatan 14
114 94 Stockholm
Sverige
Tel: 08-782 9100
Fax: 08 663 75 20
E-post: info@tco.se

TCOs webbplats, öppnas i nytt fönster

SACO - Sveriges Akademikers Centralorganisation

Box 2206
103 15 Stockholm
Sverige
Tel: 08-613 48 00
Fax: 08-24 77 01
E-post: kansli@saco.se

SACOs webbplats, öppnas i nytt fönster

Dessutom finns PTK (Privattjänstemannakartellen), som är en förhandlings- och samverkansorganisation för 27 medlemsförbund.

Tel PTK: 08-440 85 00

PTKs webbplats, öppnas i nytt fönster

På arbetsgivarsidan finns olika arbetsgivarorganisationer för privata och statliga arbetsgivare. De flesta är i sin tur medlemmar i någon av följande:

Arbetsgivarorganisationer

 • Svenskt Näringsliv
 • Almega
 • TransportGruppen
 • Livsmedelsföretagen
 • Skogsindustrierna
 • Stål och Metall Arbetsgivareförbundet
 • Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet
 • Svensk Handel
 • Sveriges Byggindustrier
 • Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare
 • Sveriges Transportindustriförbund
 • Teknikföretagen
 • VVS Företagen

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL: Intresse- och arbetsgivarorganisation för kommuner, landsting och regioner

Arbetsgivarverket: Förvaltningsmyndighet och företrädare för statliga arbetsgivarfrågor

För att vi ska kunna besvara dina kommentarer behöver du uppge en e-postadress. Har du en sakfråga hänvisar vi till vårt kontaktformulär.

Kontaktformulär

Senast uppdaterad 2015-06-26