Arbetstillstånd och uppehållstillstånd

En närbild på olika färger

Om uppehållstillstånd och arbetstillstånd

Kommer du från ett land utanför EU eller EES-området och ska arbeta i Sverige under en längre tid än tre månader måste du ha både arbetstillstånd och uppehållstillstånd. I de flesta fall behöver du även ett visum för att få vistas i Sverige.

Om du är medborgare i ett EU- eller EES-land eller medborgare i Schweiz, behöver du inget uppehållstillstånd eller arbetstillstånd.

Det finns undantag som du kan läsa mer om längre ner på sidan.

Migrationsverket ansvarar för tillstånden

Om du måste ansöka om tillstånd, måste du göra det innan du reser in i Sverige.  Din ansökan om arbets- och uppehållstillstånd kan göras via Migrationsverkets webbplats, eller lämnas till den svenska ambassaden eller konsulatet i landet du bor i.

Migrationsverkets webbplats, öppnas i nytt fönster

Om du även måste ha ett visum för att resa in i Sverige måste du lämna in din ansökan om arbetstillstånd vid en svensk ambassad eller konsulat.

Alla behöver inte arbetstillstånd

Förutom EU och EES-medborgare finns det fler grupper som inte behöver ett arbetstillstånd för att få arbeta i Sverige.

Vill du veta mer om undantagen kan du besöka Migrationsverkets webbplats.

Vad krävs för att få arbetstillstånd i Sverige?

För att få tillstånd krävs det att

  1. du har ett giltigt pass,
  2. du kan försörja dig på arbetet,
  3. du får en lön på minst 13 000 kronor i månaden (se dock punkten 5),
  4. din arbetsgivare har annonserat tjänsten i Sverige och EU under minst tio dagar (vid nyrekrytering),
  5. din arbetsgivare ger dig anställningsvillkor som är i nivå med svenska kollektivavtal eller vad som är brukligt inom yrket eller branschen (se nedan),
  6. din arbetsgivare ger de fackliga organisationerna inom din bransch möjlighet att yttra sig över dina anställningsvillkor.

Hur länge gäller tillstånden?

Om du har fått en tidsbegränsad anställning i Sverige gäller uppehålls- och arbetstillståndet så länge som din anställning varar, men som mest två år åt gången. Efter fyra år är det möjligt att få permanent uppehållstillstånd.

Migrationsverkets webbplats, öppnas i nytt fönster

Anmälningsskyldighet vid utstationering

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

För att vi ska kunna besvara dina kommentarer behöver du uppge en e-postadress. 

Har du en fråga, vill anmäla missförhållanden på en arbetsplats eller ge oss tips om arbetsplatser där arbetsmiljön inte är bra? Kontakta oss via vårt kontaktformulär.

Kontaktformulär

Senast uppdaterad 2016-08-16