Arbetstillstånd, uppehållstillstånd och visum

En närbild på olika färger

Sverige är medlem i EU, vilket innebär att det finns olika regler om arbetstillstånd, uppehållstillstånd och visum beroende på om arbetstagaren är medborgare i ett land inom eller utanför EU.

Det finns en guide på Migrationsverket där du kan mata in de uppgifter som gäller i guiden till rätt tillstånd.

Migrationsverkets guide, öppnas i nytt fönster

Medborgare i EU-länder har uppehållsrätt i Sverige

Om arbetstagaren är medborgare i ett land inom EU har hen rätt att arbeta och bo i Sverige utan uppehållstillstånd, vilket kallas för uppehållsrätt. Den gäller om hen är arbetstagare eller egen företagare, och hen studerar eller har tillräckliga medel för egen försörjning. 

Om arbetstagaren har uppehållsrätt i Sverige behöver hen inte kontakta Migrationsverket. Vid inresan till Sverige behöver arbetstagaren ett giltigt pass eller ett identitetskort där medborgarskapet framgår.

Medborgare i länder utanför EU kan behöva arbetstillstånd, uppehållstillstånd och visum.

Om arbetstagaren kommer från ett land utanför EU eller EES-området kan hen behöva ansöka om både arbetstillstånd och uppehållstillstånd, och det ska göras innan resan till Sverige.
Arbetstagaren kan lämna in ansökan via Migrationsverkets webbplats eller till den svenska ambassaden eller konsulatet i landet där arbetstagaren bor i. Arbetstagaren kan inte få arbetstillstånd för att komma till Sverige för att söka arbete.

Arbetstagaren måste normalt ha arbetstillstånd oavsett hur länge man ska jobba i Sverige. Det finns dock vissa undantag:

Här kan du läsa om undantag från kravet på arbetstillstånd, öppnas i nytt fönster

Arbetstagaren kan dessutom behöva ett visum för att få vistas i Sverige. Personer från vissa länder behöver visum om de ska jobba kortare än tre månader. Ansökan om visum lämnar hen in till en svensk ambassad eller konsulat.

Här är Migrationsverkets grundinformation om vilka krav som finns,öppnas i nytt fönster

Vad krävs för att få arbetstillstånd i Sverige?

För att få tillstånd krävs det till exempel att personen har ett giltigt pass och kan försörja sig på arbetet med en viss minimilön i månaden. Det ställs också krav på rekryteringsprocessen och anställningsvilkor. För aktuell information hänvisar vi till Migrationsverkets hemsida.

Migrationsverket, extern webbplats, öppnas i nytt fönster

Anmälningsskyldighet vid utstationering

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2019-03-19