Unga i arbetslivet

Nya uppgifter, nya människor, nya regler. När du börjar ett nytt jobb är det mycket att lära sig. För dig som är under 18 år finns särskilda regler.

Till dig som är ny på jobbet

När man är ung och börjar arbeta eller praktisera så är det extra viktigt att känna till sina rättigheter ute på arbetsplatsen.

Här har vi samlat viktig information för dig som är ny ute i arbetslivet. Alla har till exempel rätt till rimliga arbetstider, en ordentlig introduktion och utbildning i hur alla möjliga maskiner fungerar på arbetsplatsen.

Varje år råkar 3000 unga ut för olyckor på sina jobb. Unga personer är också extra känsliga för till exempel tunga lyft eller farliga ämnen. Det är därför väldigt viktigt att du har koll på vad som gäller på just din arbetsplats.

Om du är minderårig, alltså under 18 år så finns särskilda regler i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om minderåriga (AFS 2012:3). Vissa regler gäller olika beroende på hur gammal du är. Det kan vara till exempel hur länge du får jobba på kvällen eller vilka arbetsuppgifter du får ha.

Du har rätt till introduktion och handledning

När du börjar ett nytt jobb är det mycket som är nytt. Därför är det viktigt att du får en ordentlig introduktion där du får reda på dina arbetsuppgifter och vilka risker som finns. Är du under 18 ska du dessutom ha en handledare som du kan vända dig till.

Introduktion

I introduktionen ska du få veta

  • vilka dina arbetsuppgifter är och vad du inte får göra
  • hur verktyg och maskiner fungerar
  • vilka arbetsmiljöregler som gäller
  • vilka risker som finns och hur du kan skydda dig mot dem.  

Handledning

Du ska ha en handledare på arbetsplatsen. Av din handledare ska du få veta veta vilka dina arbetsuppgifter är och vilka risker som kan finnas på arbetsplatsen. Det är viktigt att du känner att du förstår och att du alltid kan fråga din handledare om du är osäker. Din handledare ska alltid finnas tillgänglig för frågor och stöd när du jobbar

Din chef ansvarar för arbetsmiljön

Den som är chef på arbetsplatsen ska se till att arbetsmiljön är bra. Säg ifrån om du upptäcker något som kan skada dig eller någon annan, så att chefen kan göra något åt det.

För att du ska kunna jobba säkert ska chefen alltid tänka på dina förutsättningar. Du ska få arbetsuppgifter som du kan göra på ett säkert sätt. Du som är under 18 år ska till exempel inte lyfta för tungt eller vara i situationer som kan vara osäkra eller riskfyllda.

Arbetsgivaren är ansvarig för din säkerhet på arbetsplatsen. Det betyder att arbetsgivaren behöver ordna flera viktiga saker innan du börjar arbeta. Det kan vara bra för dig att veta vad som gäller trots att det är arbetsgivarens ansvar.

Godkännande av vårdnadshavare

Tills året du fyller 16 år räknas du som yngre och äldre barn. Då måste arbetsgivaren ta kontakt med dina vårdnadshavare och få deras godkännande att du får arbeta.

Informera skyddsombudet

Skyddsombudet är de anställdas representant i arbetsmiljöarbetet. Fråga någon kollega eller chefen vem som är skyddsombud på ditt jobb. Om det finns ett skyddsombud ska arbetsgivaren tala om för skyddsombudet att du som minderårig börjar jobba på arbetsplatsen. Alla arbetsplatser med fler än fem anställda ska ha ett skyddsombud.

Våga fråga och säg ifrån

Du ska varken bli sjuk eller skadad av jobbet. Du ska inte heller få ont i ryggen eller bli stel av att göra samma rörelser flera timmar i sträck. Din chef ska se till att arbetsmiljön är bra – men kan inte veta allt som händer. Så fråga om riskerna och säg ifrån om du upptäcker något som kan skada dig eller någon annan!

Minderårigas arbetsmiljö (AFS 2012:3), föreskrifter

Omslagsbild: AFS
Föreskrifterna innehåller regler för hur personer som inte fyllt 18 år får arbeta. Föreskrifterna riktar sig till arbetsgivare, uppdragsgivare, skolhuvudmän och praktikgivare som låter minderåriga utföra arbete.

Om minderårigas arbetsmiljö - en vägledning till föreskrifterna AFS 2012:3 (H453), bok

Bokomslag - Om minderårigas arbetsmiljö
Den här vägledningen ger råd och rekommendationer till dig som är antingen arbetsgivare eller huvudman för en skola. Vägledningen är tänkt att hjälpa dig att följa föreskrifterna om minderårigas arbetsmiljö, AFS 2012:03. Boken är uppdelad i två delar, som handlar om arbetsmiljön i arbetslivet respektive skolan. Reglerna liknar varandra men det finns vissa skillnader. Delen om arbetslivet ger exempel från de branscher där det är vanligast att minderåriga arbetar, till exempel detaljhandel, vård och omsorg samt bygg.

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

För att vi ska kunna besvara dina kommentarer behöver du uppge en e-postadress. Har du en sakfråga hänvisar vi till vårt kontaktformulär.

Kontaktformulär

Senast uppdaterad 2017-02-15